Savavališkai padidintas nario mokestis, arba kaip SB “Tauras” valdyba ir toliau atvirai tyčiojasi iš visų bendrijos narių – 2 dalis

(11)
SB “Tauras” oficialioje svetainėje šiandien paviešintas bendrijos valdybos protokolas, kuriame savavališkai, be bendrijos narių pritarimo ir žinios padidintas nario mokestis.
Bet apie viską iš pradžių.

2013-08-28 dienos SB “Tauras” narių susirinkime buvo balsuojama dėl mokesčių dydžių. Buvo balsuojama už du variantus: 230 Lt ir 190 Lt. Nė vienas iš siūlomų variantų nesurinko pusės susirinkimo dalyvių balsų, todėl liko galioti 2012 metais patvirtintas nario mokesčio dydis – 150 Lt.
2013-09-17 SB “Tauras” valdyba susirinkime nusprendė padidinti nario mokestį iki 186,14 Lt, t.y. 36,14 Lt daugiau, negu nusprendė bendrijos narių susirinkimas. Tai padaryta neturint bendrijos narių pritarimo ir netgi priešingai, turint paskutiniame bendrijos narių susirinkime aiškiai išsakytą nuomonę, patvirtintą bendrijos narių balsavimu, nesutinkančią su tokio dydžio nario mokesčio patvirtinimu. Valdybos susirinkimo protokolas vakar patalpintas oficialioje bendrijos svetainėje, jo kopiją rasite šio įrašo pabaigoje. Atsižvelgiant į tai, kad už panašaus dydžio nario mokestį (190 Lt) buvo balsuojama paskutiniame bendrijos narių susirinkime ir jam nepritarta, tokį valdybos žingsnį galima laikyti savivale ir visišku nesiskaitymu su bendrijos nariais. Deja, bet tai jau ne pirmas kartas, kai valdyba savavališkai priima sprendimus, neturėdama bendrijos narių pritarimo. Galima prisiminti 2011 metus, kai nuo metų pradžios bendrijoje buvo įdarbinta teisininkė, nors bendrijos narių susirinkimas sprendimą į darbą priimti teisininką priėmė tik 2011 m. birželio mėn. Taip pat visai nesena istorija iš paskutinio bendrijos narių susirinkimo, kuriame valdyba savavališkai neleido siūlyti bendrijos nariams kandidato į susirinkimo pirmininkus, tuo tarpu susirinkimą neteisėtai buvo leista vesti valdybos nariui, nesurinkusiam pusės susirinkimo dalyvių balsų. Kas toliau?..
Valdybos susirinkimo protokole motyvuojama, kad nario mokestis padidintas remiantis patvirtinta sąmata. SB “Tauras” valdybai reikėtų priminti sąmatos apibrėžimą:

 

Sąmata – būsimų sąnaudų, išlaidų apskaičiavimas, sąrašas.

 

Taigi, sąmata nurodo, kiek pinigų bendrija gali išleisti, o ne kiek pinigų ji turi surinkti iš bendrijos narių. Žinant, kad bendrijos balanse vis dar yra daugiau kaip 70 tūkst. litų sukauptų palūkanų už prieš porą metų padėtą indėlį, 115 tūkst. litų surinktų, bet taip ir nepanaudotų lėšų už elektros liniją, kuri jau perduota Lesto, norisi manyti, kad sąmata galėtų būti bent iš dalies apmokama panaudojant jau sukauptas lėšas (virš 180 tūkst. litų!), o ne didinant nario mokestį. Be to, valdyba yra bendrijos valdymo organas, kuris iš esmės įgyvendina bendrijos narių susirinkimo sprendimus, o ne įvedinėja savo tvarką bendrijoje. Reikėtų nepamiršti, kad svarbiausias ir pagrindinis bendrijos organas buvo ir privalo išlikti bendrijos narių susirinkimas. Pasinaudojant proga, SB “Tauras” valdybos nariams reikėtų priminti ir vieną SBĮ nuostatą:

 

Bendrijos valdybos nariai privalo solidariai atlyginti bendrijai nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų.

 

Žemiau galite perskaityti visą 2013-09-17 SB “Tauras” valdybos susirinkimo protokolo tekstą.

11 komentarų apie “Savavališkai padidintas nario mokestis, arba kaip SB “Tauras” valdyba ir toliau atvirai tyčiojasi iš visų bendrijos narių – 2 dalis”

 1. Manyčiau, kad būtina kreiptis į teisėsaugos institucijas, kad įvertintų šio ūkio subjekto veiklą, galimai pažeistus sodininkų interesus. Tokia savivalė neatsiejama nuo motyvų… Trūksta tinkamo viešojo intereso gynimo, bet kas trukdo ginti savo interesus?

  Atsakyti
 2. 6 zmones nusprende kiek tures moketi like 350. cia pirmos inst teisme bus pripazintas niekiniu toks valdybos sprendimas. tai pat valdybai uz nekompetencija reikes apmoketi musu advokato islaidas ir zymini. sekmes visiems!

  Atsakyti
 3. SB Tauras (bendrija) valdyba visiškai negina bendrijos narių interesų ir savavališkai priima sprendimus (galima numanyti, kad neturi patvirtinto bendrijos valdybos darbo reglamento). Bendrijos valdybos išsiųstame pranešime apie nustatytą padidintą nario mokestį, nurodomas LR Sodininkų bendrijų įstatymo 18 str. 2 d. 2 p., kuriame sakoma, kad “bendrijos valdyba įgyvendina bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą”. Iš to galima suprasti, kad įgyvendinti pajamų ir išlaidų sąmatą galima ir kitais būdais, pvz: gerai panagrinėjus 2013 m. sąmatos atskirus punktus, kai kurias sumas galima gerokai sumažinti.
  Pavyzdys pamąstymui: 2012 m. benrijos veiklos ataskaitoje darbo užmokestis – 27704,81 Lt;
  2013 m. bendrijos numatomų sąnaudų sąmatoje darbo užmokestis – jau 40800,00 Lt.
  O dėl visos bendrijos valdymo organų veiklos teisėsaugos institucijų įsikišimas būtinas

  Atsakyti
  • Sodų bendrijų įstatymo 15 straipsnio 1 skirsnio 5 punktas nurodo, kad Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę tvirtinti bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarką;

   Taigi Bendrijos narių susirinkimas metinę pajamų ir išlaidų sąmatą tvirtina, o valdybos pareiga yra patvirtintą sąmatą įgyvendinti.
   Akivaizdu, kad valdybos sprendimas padidinti nario mokestį ir pakeisti susirinkimo metu patvirtintą sąmatą yra neteisėtas.

   Atsakyti
  • Be narių susirinkimo sprendimo nei rinkti įnašų, nei pradėti asfaltuoti niekas negali. SB “Tauras” nariai jau nebėra tokie naivūs, kad dar kartą praslystų abejotini grandioziniai projektai.

   Atsakyti
 4. 2014 m. liepos 01 d. rašte LESTO pirmininkė prašo elektros atramas Tauro 2 g. pakeisti į kabelinę linją, kadangi sb Tauras ruošiasi gatvių statyboms. Informacija iš sb Tauras tinklalapio.

  Atsakyti
  • Nori patikslinti, kad prašymą AB Lesto inspiravo patys Tauro 2-osios gyventojai. Likome vieni bendrijoje, kurių kiemus “puošia” didžiuliai elektros stulpai. Kitokių planų tikrai neturėjome.

   Atsakyti

Parašykite komentarą