Komentavimo taisyklės

Komentarai yra tekstas (nuomonė ar papildoma informacija), kurį parašo skaitytojas prie bet kurio straipsnio ar naujienos. Komentarus gali rašyti bet kuris skaitytojas.

Komentarai suteikia galimybę skaitytojams išreikšti savo nuomonę apie www.taurosodai.lt svetainėje esantį turinį. Skaitytojai taip pat gali paskelbti apie straipsnius turimos papildomos informacijos, pasidalinti savo mintimis su kitais skaitytojais, diskutuoti tarpusavyje.

Visi skaitytojų parašomi komentarai iš karto atsiduria www.taurosodai.lt svetainėje, prieš tai jų niekas neskaito ir neredaguoja. Administracija turi teisę pašalinti komentarus, kurie yra įžeidžiantys, menkinantys kitus skaitytojus ar pateikiantys klaidingą informaciją.

Už komentaruose pateiktą informaciją www.taurosodai.lt administracija neatsako.