Artėja 2015 m. SB „Tauras“ narių susirinkimas – vyks valdybos ir pirmininko rinkimai

Po nuolatinių iniciatyvinės grupės baksnojimų į Sodininkų bendrijų įstatymą SB „Tauras“ valdyba pagaliau pripažino, kad eilinis bendrijos narių susirinkimas kasmet turi būti surengtas per 4 mėnesius nuo metų pradžios. Pernai gruodžio mėnesį vykęs susirinkimas matyt buvo aukščiausias nesiskaitymo su bendrijos nariais ir Lietuvos įstatymais taškas. Visgi, remiantis bendrijos svetainėje pasirodžiusia informacija (ją rasite šio teksto apačioje), norėtųsi tikėtis, kad šiemet pirmą kartą per daug metų (ar kas atsimenate susirinkimą, vykusį anksčiau, nei gegužę?) valdyba bent jau atrodo nusiteikusi susirinkimą surengti laiku. Ar jiems pavyks – pamatysime.

Visgi panašu, kad bendrijos valdybai laiku pavyks surengti tik pirmąjį susirinkimą, kuris paprastai neįvyksta, nes nesusirenka pusė bendrijos narių. Antrasis tradiciškai pavėluos. Belieka tikėtis, kad ne 8 mėnesius, kaip buvo pernai.

Artėjančiame susirinkime, kuris, tikėtina, bus sušauktas iki balandžio pabaigos, bus sprendžiama bendrijos ateitis – renkama nauja valdyba. Ar bendrijos nariai ir toliau norės prie bendrijos vairo matyti neūkiškai bendrijos reikalus tvarkančią ir su bendrijos nariais nesiskaitančią Astą Kargaudienę? Ar ir toliau bendrijos valdyboje norime matyti jos komandą, kurios vienas „narys“ jau seniai nebeturi sklypo bendrijoje, o likę – palaiko bendrijos narių sukauptų pinigų švaistymo iniciatyvas (vien bendrijos pralaimėtoje byloje dėl www.taurosodai.lt uždarymo bendrijos valdyba vėjais paleido daugiau nei 1500 € (5179,2 Lt) 1967,68 € (6794 Lt) MŪSŲ – bendrijos narių pinigų). Apie tai, kaip tvarkosi pirmininkė ir valdyba šioje svetainėje buvo rašyta ne kartą, bet bent keletą straipsnių verta prisiminti:

 1. Teismas nusprendė: taurosodai.lt uždaryti nereikia, SB „Tauras“ turės atlyginti bylinėjimosi išlaidas,
 2. Pakartotinis prašymas dėl dokumentų pateikimo,
 3. Kodėl negalima patvirtinti pirmininkės ataskaitos?,
 4. Byla dėl www.taurosodai.lt panaikinimo – ko reikalauja bendrija?,
 5. Dėl bendrijos narių susirinkimo – eilinis pirmininkės pareiškimas policijoje,
 6. SB „Tauras“ pirmininkė: klausimai nesvarstytini,
 7. Po bandymo susipažinti su dokumentais – pareiškimas policijoje,
 8. Kodėl slepiama ūkinės – finansinės veiklos ataskaita?,
 9. Kur išleidžiami mūsų pinigai,
 10. S. B. „Tauras“ pirmininkės Astos Kargaudienės darbo metodai,
 11. Savavališkai padidintas nario mokestis, arba kaip SB „Tauras“ valdyba ir toliau atvirai tyčiojasi iš visų bendrijos narių – 2 dalis,
 12. Teismo sprendimas dėl 1000 Lt baudos SB „Tauras“ pirmininkei Astai Kargaudienei.

Ir tai – viso labo per nepilnus porą metų. Ar SB „Tauras“ nariai nori, kad tai tęstųsi toliau? Jau vien ko vertas jau beveik dešimtmetį vykdomas vandentiekio projektas? Arba mįslingai užsitęsęs neužbaigto vandentiekio perdavimas AB „Klaipėdos vanduo“, keliantis rimtų abejonių apie bendrijos įrengto vandentiekio kokybę?

Nereikia galvoti, kad ta valdyba, kuri pradėjo vandentiekio projektą, turi jį ir pabaigti. Tai gali padaryti sąžiningai ir skaidriai bendrija valdantys žmonės. O atsakomybė už pažeidimus, jeigu tokių atsirastų, niekur nedings ir po to, kai pirmininkė praras savo postą.

Žemiau rasite SB „Tauras“ valdybos paskelbto skelbimo tekstą:

Gerbiami sodininkai
 
Informuojame, jog, vadovaujantis LR Sodininkų bendrijų įstatymo 16 str. 5 d., eilinis bendrijos narių susirinkimas turi būti šaukiamas kiekvienais metais ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos. Šiame bendrijos susirinkime bus renkamas bendrijos valdymo organas – bendrijos valdyba ir iš jos – valdybos pirmininkas, taip pat revizorė, kadangi yra suėjusi 3 metų kadencija. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 16 str. 3 d. ne vėliau kaip likus 14 d. iki susirinkimo turi būti paskelbta susirinkimo darbotvarkė. Vienas iš šio susirinkimo darbotvarkės klausimų bus jau minėto valdymo organo bei revizoriaus rinkimai, todėl, esant tokiai situacijai, prašome, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio skelbimo paskelbimo, raštu pateikti kandidatūras minėtoms pareigoms užimti.
 
Su pagarba,                   SB „Tauras“ valdyba

Panašūs įrašai

Parašykite komentarą