2014 m. liepos 12 d. įvyks neeilinis pakartotinis SB „Tauras“ narių susirinkimas (1)

Neeilinis pakartotinis SB „Tauras“ narių susirinkimas
vyks 2014 m. liepos 12 d. 11 val.
prie bendrijos būstinės Tauro 7-oji g.
Registracija nuo 10:30.

Darbotvarkė

1. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos, susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. Įnašų už vandentiekio ir buitinių bei lietaus nuotekų tinklų statybą nepanaudotos dalies grąžinimas.
3. Bendrijos valdybos nario, kuris nebėra bendrijos narys, atšaukimas.
4. Naujo valdybos nario rinkimai.
5. Lietaus nuotekų projekto tąsa.
6. Bendrijos narių informavimas apie vandentiekio ir nuotekų tinklų perdavimo AB „Klaipėdos vanduo“ eigą.
7. Nepriklausomas vidaus auditas.
8. Bendrijos vidaus kelių perdavimas Klaipėdos m. savivaldybei, remiantis 2014-04-01 Aplinkos Ministerijos patvirtinta perdavimo tvarka.

Skaityti toliau