2015-06-27 SB „Tauras“ narių susirinkimo rezultatai (3)

430b3037198431a0_640Susirinkimo metu bendrijos nariai buvo informuoti, kad beveik prieš pusę metų, 2015 m. sausio mėn., vandentiekio ir nuotekų tinklai (2,3 mln Lt vertės) parduoti už 28 € AB „Klaipėdos vanduo“.

Pirmininkė į susirinkimą atsinešė 28 išankstinius balsus. Tai padėjo patvirtinti valdybos veiklos ataskaitą, sąmatą, revizorės ataskaitą, mokesčių dydžius. Tačiau balsų, kad būtų perrinkta valdyba, kurios nariai akivaizdžiai prarado bendrijos narių pasitikėjimą, neužteko. Visgi balsų neužteko ir daugumai naujų kandidatų, tad nauja valdyba neišrinkta. Daugiausia balsų rinkimuose surinko kandidatas, apibendrinęs bendriją kaip visiškai nereikalingą darinį, trukdantį reikalauti mums priklausančios teritorijos priežiūros iš Klaipėdos m. savivaldybės. Tuo tarpu senosios valdybos įgaliojimai baigiasi šiandien, 2015 m. birželio 30 d., kadangi ankstesni valdybos rinkimai vyko lygiai prieš 3 m. Pirmininkė įsitikinusi, kad senoji valdyba toliau dirbs dar metus. Tuo tarpu iniciatyvinė grupė jau renka parašus rengti naujiems rinkimams. Negalima pasitikėjimą praradusių valdybos narių palikti vadovauti bendrijai.

Susirinkime visiškai nebuvo nagrinėjami bendrijos nariams aktualūs klausimai. Net nebuvo išrinkta bendrijos revizorė. Susirinkimo pirmininkas Almantas Lubickas (už kurio kandidatūrą būti susirinkimo pirmininku, beje, balsavo mažiau nei pusė susirinkimo dalyvių) be dalyvių balsavimo ar pritarimo tiesiog nutraukė susirinkimą. Praktiškai bendrijos pirmininkė tik pasitvirtino mokesčius, kad, jos manymu, galėtų toliau patogiai neliečiama tvarkytis bendrijoje.

Daugiau informacijos ir tikslesnius rezultatus apie susirinkimo sprendimus pateiksime, kai bus surašytas susirinkimo protokolas. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymą tai turi būti padaryta per 10 darbo dienų.

2014 m. liepos 12 d. įvyks neeilinis pakartotinis SB „Tauras“ narių susirinkimas (1)

Neeilinis pakartotinis SB „Tauras“ narių susirinkimas
vyks 2014 m. liepos 12 d. 11 val.
prie bendrijos būstinės Tauro 7-oji g.
Registracija nuo 10:30.

Darbotvarkė

1. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos, susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. Įnašų už vandentiekio ir buitinių bei lietaus nuotekų tinklų statybą nepanaudotos dalies grąžinimas.
3. Bendrijos valdybos nario, kuris nebėra bendrijos narys, atšaukimas.
4. Naujo valdybos nario rinkimai.
5. Lietaus nuotekų projekto tąsa.
6. Bendrijos narių informavimas apie vandentiekio ir nuotekų tinklų perdavimo AB „Klaipėdos vanduo“ eigą.
7. Nepriklausomas vidaus auditas.
8. Bendrijos vidaus kelių perdavimas Klaipėdos m. savivaldybei, remiantis 2014-04-01 Aplinkos Ministerijos patvirtinta perdavimo tvarka.

Skaityti toliau

Susirinkimas dėl permokų už tinklus grąžinimo – jau greitai

Šią savaitę SB „Tauras“ pirmininkei įteikta 39 bendrijos narių pasirašyta paraiška dėl bendrijos narių susirinkimo sušaukimo. Pagrindinis klausimas, kurį siūloma svarstyti – permokų, surinktų vandentiekio tinklų įrengimui, grąžinimas. Susirinkimas turėtų būti sušauktas per 30 dienų nuo paraiškos gavimo. Paraiškoje prašoma tai padaryti birželio 7 d., tačiau galutinį sprendimą dėl susirinkimo laiko ir vietos turėtų paskelbti bendrijos valdyba.

Permokų už inžinerinius tinklus grąžinimas

Kaip jau daugeliui žinoma, 2013 m. rugpjūčio 28 d. narių susirinkime bendrijos nariai nusprendė įrengtus tinklus perduoti AB „Klaipėdos vanduo“ už 1 Lt, su sąlyga, kad pastaroji užbaigs tinklų įrengimą savo lėšomis. Iš viso tinklams įrengti buvo numatyta išleisti 4,2 mln. Lt, o šiuo metu bendrija tinklams yra išleidusi apie 3,1 mln. Lt. Suprantama, kad dėl sumažėjusios kainos, kiekvienam bendrijos nariui turi būti grąžinta permokėta suma. Tai ir bus sprendžiama susirinkime, apie kurio tikslią datą turėtų paskelbti bendrijos valdyba.

Kokia suma bus grąžinta?

Skaityti toliau