2018-04-11 SB „Tauras“ narių susirinkimo protokolas (9)

Skelbiamas 2018-04-11 vykusio SB „Tauras“ narių susirinkimo protokolas.

Skaityti toliau

SB „Tauras“ pakartotinis susirinkimas – 2016 m. liepos 22 dieną (2)

Sodininkų bendrijos „Tauras“ pakartotinis narių susirinkimas vyks 2016 m. liepos mėn. 22 dieną 18.00 val., adresu: Žvejų rūmai, Taikos pr. 70, Klaipėda.

Tai bus pakartotinis susirinkimas – sprendimai jame bus priimti nepriklausomai nuo to, kiek bendrijos narių susirinks. Bus renkama nauja valdyba. Dėl to kiekvienas balsas svarbus – būtinai dalyvaukite!

Skaityti toliau

SB „Tauras“ valdyba šaukia susirinkimą, bandys išvengti naujų rinkimų, didina išlaidas teisininkams (1)

Bendrijos valdyba šaukia susirinkimą 2016 m. kovo mėn. 12 dieną 11:00 val. Adresu: Klaipėdos valstybinė kolegija. Technologijų fakultetas, Bijūnų g. 10, Klaipėda (buvęs politechnikumas).

Sodininkų  bendrijos  “Tauras”  narių  registracija  vyks  nuo  10:00 val. iki  11:00 val. Jei norėsite susirinkime pagal bendrijos nario įgaliojimą, turite bendrijos pirmininkei pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą likus mažiausiai 2 dienoms iki susirinkimo. Susirinkimo dalyviai registruojantis susirinkime privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Skaityti toliau

2015-06-27 SB „Tauras“ narių susirinkimo rezultatai (3)

430b3037198431a0_640Susirinkimo metu bendrijos nariai buvo informuoti, kad beveik prieš pusę metų, 2015 m. sausio mėn., vandentiekio ir nuotekų tinklai (2,3 mln Lt vertės) parduoti už 28 € AB „Klaipėdos vanduo“.

Pirmininkė į susirinkimą atsinešė 28 išankstinius balsus. Tai padėjo patvirtinti valdybos veiklos ataskaitą, sąmatą, revizorės ataskaitą, mokesčių dydžius. Tačiau balsų, kad būtų perrinkta valdyba, kurios nariai akivaizdžiai prarado bendrijos narių pasitikėjimą, neužteko. Visgi balsų neužteko ir daugumai naujų kandidatų, tad nauja valdyba neišrinkta. Daugiausia balsų rinkimuose surinko kandidatas, apibendrinęs bendriją kaip visiškai nereikalingą darinį, trukdantį reikalauti mums priklausančios teritorijos priežiūros iš Klaipėdos m. savivaldybės. Tuo tarpu senosios valdybos įgaliojimai baigiasi šiandien, 2015 m. birželio 30 d., kadangi ankstesni valdybos rinkimai vyko lygiai prieš 3 m. Pirmininkė įsitikinusi, kad senoji valdyba toliau dirbs dar metus. Tuo tarpu iniciatyvinė grupė jau renka parašus rengti naujiems rinkimams. Negalima pasitikėjimą praradusių valdybos narių palikti vadovauti bendrijai.

Susirinkime visiškai nebuvo nagrinėjami bendrijos nariams aktualūs klausimai. Net nebuvo išrinkta bendrijos revizorė. Susirinkimo pirmininkas Almantas Lubickas (už kurio kandidatūrą būti susirinkimo pirmininku, beje, balsavo mažiau nei pusė susirinkimo dalyvių) be dalyvių balsavimo ar pritarimo tiesiog nutraukė susirinkimą. Praktiškai bendrijos pirmininkė tik pasitvirtino mokesčius, kad, jos manymu, galėtų toliau patogiai neliečiama tvarkytis bendrijoje.

Daugiau informacijos ir tikslesnius rezultatus apie susirinkimo sprendimus pateiksime, kai bus surašytas susirinkimo protokolas. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymą tai turi būti padaryta per 10 darbo dienų.

SB „Tauras“ ūkinės – finansinės veiklos patikrinimo aktas už 2014 metus (32)

ReportNors bendrijos pirmininkė Asta Kargaudienė oficialioje svetainėje tradiciškai neskelbia ūkinės – finansinės veiklos ataskaitos, tačiau mums pavyko gauti kopiją dokumento, kurį vietoj įstatyme numatytos ataskaitos rengia bendrija, su kuriuo kviečiame susipažinti. Tai – veiklos patikrinimo aktas, kurį sudarė ne revizorė (tai būtų logiška), o bendrijos buhalterė. Ganėtinai keista, kad bendrijos buhalterė tikrina bendrijos veiklą, o dar ir pati pirmininkė tokią patikrinimo ataskaitą pasirašo. Nors oficialiai mūsų bendrijoje ir taip naudojamas silpniausias pagal įstatymą numatytas kontrolės variantas (viena revizorė, o ne revizijos komisija ar audito kompanija), tačiau praktiškai kontrolė dar silpnesnė – pati buhalterė su pirmininke. Galima pasidžiaugti, kad iniciatyvinės grupės pastangomis pagaliau iš ataskaitos išlaidų bent jau dingo namelio nusidėvėjimo eilutė – bendrijos nariams nebereikės antrą kartą mokėti už tą patį namelį. Tačiau tradiciškai ataskaitoje yra kitų diskutuotinų momentų. Ir žinoma – nė žodžiu neužsimenama apie bendrijos valdybos nuveiktus darbus per pernai metus.

Skaityti toliau

Kodėl negalima patvirtinti pirmininkės ataskaitos?

Apie tai, kaip „keistai“ tvarkoma SB „Tauras“ buhalterija, jau buvo rašyta. Prieš šeštadienio susirinkimą SB „Tauras“ iniciatyvinė grupė siūlo prisiminti, kokie galimi pažeidimai vykdomi skaičiuojant mūsų pinigus. Jau vien dėl šių priežasčių negalima patvirtinti bendrijos pirmininkės ataskaitos. Žemiau pateiktas raštas, nusiųstas valdybai, kuriame primenama:

  • apie už SB „Tauras“ indėlį gautas palūkanas (virš 70 tūkstančių litų!), kurios nenaudojamos SB „Tauras“ išlaidoms padengti, o tiesiog be tikslo laikomos sąskaitoje.
  • apie namelį, už kurį bendrijos nariai seniai sumokėjo, tačiau kasmet vėl verčiami mokėti prisidengiant „nusidėvėjimu“.
  • apie kompiuterį, kurio „nusidėvėjimas“ bendrijos nariams jau kainavo dvigubą jo kainą, neskaitant dar beveik 1300 Lt jo remonto išlaidų.

Kaip minėta, visą dokumentą galite perskaityti žemiau. Gal nebuvo toks jau blogas pasiūlymas samdyti profesionalią įmonę bendrijos buhalterijos tvarkymui?

Skaityti toliau

2014 m. liepos 12 d. įvyks neeilinis pakartotinis SB „Tauras“ narių susirinkimas (1)

Neeilinis pakartotinis SB „Tauras“ narių susirinkimas
vyks 2014 m. liepos 12 d. 11 val.
prie bendrijos būstinės Tauro 7-oji g.
Registracija nuo 10:30.

Darbotvarkė

1. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos, susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. Įnašų už vandentiekio ir buitinių bei lietaus nuotekų tinklų statybą nepanaudotos dalies grąžinimas.
3. Bendrijos valdybos nario, kuris nebėra bendrijos narys, atšaukimas.
4. Naujo valdybos nario rinkimai.
5. Lietaus nuotekų projekto tąsa.
6. Bendrijos narių informavimas apie vandentiekio ir nuotekų tinklų perdavimo AB „Klaipėdos vanduo“ eigą.
7. Nepriklausomas vidaus auditas.
8. Bendrijos vidaus kelių perdavimas Klaipėdos m. savivaldybei, remiantis 2014-04-01 Aplinkos Ministerijos patvirtinta perdavimo tvarka.

Skaityti toliau