SB „Tauras“ narių susirinkimas 2018 m. balandžio 10 d.

Sodininkų bendrijos „Tauras“ narių  susirinkimas

vyks 2018 balandžio 10 d. 18:00 val.,

adresu: Klaipėdos g. 31, Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos salėje.

Darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
  2. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas;
  3. SB „Tauras“ finansinės ataskaitos tvirtinimas už 2017 metus;
  4. Revizorės ataskaitos apie SB „Tauras“ finansinę veiklą už 2017 metus tvirtinimas;
  5. SB „Tauras“ 2018 metų bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  6. Kelių priežiūros mokesčio tvirtinimas;
  7. Dėl SB „Tauras“ likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo;
  8. Dėl SB „Tauras“ turto perleidimo likviduojant bendriją;
  9. Kiti klausimai.

Su sprendimų projektais galima susipažinti iš anksto suderinus laiką ir būdą su bendrijos valdybos pirmininku. Telefonas pasiteiravimui +37067402408.

SB“Tauras“narių registracija vyks nuo 17:15 val. Susirinkimo dalyviai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Parašykite komentarą