SB “Tauras” valdyba šaukia susirinkimą, bandys išvengti naujų rinkimų, didina išlaidas teisininkams

(1)

Bendrijos valdyba šaukia susirinkimą 2016 m. kovo mėn. 12 dieną 11:00 val. Adresu: Klaipėdos valstybinė kolegija. Technologijų fakultetas, Bijūnų g. 10, Klaipėda (buvęs politechnikumas).

Sodininkų  bendrijos  “Tauras”  narių  registracija  vyks  nuo  10:00 val. iki  11:00 val. Jei norėsite susirinkime pagal bendrijos nario įgaliojimą, turite bendrijos pirmininkei pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą likus mažiausiai 2 dienoms iki susirinkimo. Susirinkimo dalyviai registruojantis susirinkime privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Tai bus pirmasis narių susirinkimas, kuris paprastai neįvyksta, nes nesusirenka 50% bendrijos narių.

Šiame susirinkime bendrijos valdyba siūlys nerinkti naujos valdybos, neva dėl vykstančios bylos ir galimų ginčų ateityje. Toks bendrijos valdybos siūlymas dar kartą parodo, kad jie stengiasi visais įmanomais būdais išlaikyti savo užimamus postus. Akivaizdu, kad pagal įstatymą ir įstatus teisingai išrinkus valdybą, ji galės dirbti nepriklausomai nuo minėtos bylos baigties.

Žemiau šiame straipsnyje rasite bendrijos valdybos siūlomą samatą 2016-iems metams. Atkreipkite dėmesį, kad bendrijos išlaidos teisininkams didinamos 2,5 karto. Maža to, kad bendrijos narių pinigai švaistomi be mūsų pritarimo (pvz. beveik 4000 € iššvaistyta nesėkmingai bandant uždaryti šią svetainę – skaitykite SB „Tauras“ pralaimėjo bylą dėl taurosodai.lt svetainės uždarymo), tačiau dabar dar siūloma ir mums patiems tokias absurdiškas išlaidas patvirtinti. Sutiksime?

Verta prisiminti, kad SB “Tauras” pirmininkė Asta Kargaudienė teisinėms konsultacijoms samdo Arvydą Ektį, kuris netgi nėra advokatas, todėl net ir laimėjus bylas teismas mūsų išlaidų neatlygina (daugiau apie tai straipsniuose Baigėsi dar viena byla: dėl pirmininkės aplaidumo teisininkams iššvaistyta dar 3600 Lt! ir Teismo sprendimas: pirmininkė švaisto mūsų pinigus teisininkams), na o pralaimėjus apie tai nėra jokios kalbos. Gal jau užtenka šelpti teisininkus sodininkų pinigais?

Galų gale, būsimame susirinkime nėra numatyta jokios kalbos apie vandentiekio projekto užbaigimą, apie galimybę sutvarkyti bendrijos kelius, apie pralaimėtą bylą dėl šios svetainės uždarymo ir iššvaistytų beveik 4000 €. Mūsų valdyba rūpinasi tik tuo, kaip kuo daugiau pinigų išleisti teisininkams.

Žemiau rasite daugiau informacijos apie būsimą susirinkimą.

Vieta, kur vyks susirinkimas žemėlapyje:

VALDYBOS SIŪLOMA DARBOTVARKĖ:

1.      2015 m. bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos  ataskaitos tvirtinimas.
2.      Revizorės išvados apie bendrijos finansinę veiklą už 2015 m., išvadų apie bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas.
3.      2016 m.  bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Kelių priežiūros mokesčio tvirtinimas.
4.      Revizoriaus rinkimai.
5.      Valdybos, valdybos pirmininko rinkimai.

Susipažinti su siūlomų sprendimų projektais, ūkinės-finansinės veiklos ataskaita ir balsuoti išanksto raštu susirinkimo darbotvarkės klausimais galima suderinus laiką iš anksto su valdybos pirmininke.

Informacija apie šaukiamą susirinkimą paskelbta laikraščiuose „Vakarų ekspresas“ ir „Respublika“, internetinėje svetainėje www.sbtauras.lt, bendrijos teritorijoje esančiose skelbimų lentose.

VALDYBOS SIŪLOMI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

SB „Tauras“ (toliau – Bendrija) valdybos parengti sprendimų projektai 2016-03-12 d. bendrijos narių susirinkimui.

Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir skaičiavimo komisijos rinkimai.

1. Susirinkimo pirmininku išrinkti__________________, sekretoriumi_______________.

2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

1.      2015 m. bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.

Valdybos pirmininkės 2015 m. bendrijos ūkinės-finansinės veiklos ataskaita (pristato valdybos pirmininkė).

Sprendimo projektas:

1.1.  Siūlymas: patvirtinti bendrijos ūkinės – finansinės veiklos ataskaitą už 2015 m.

2.      Revizorės išvados apie bendrijos finansinę veiklą už 2015 m., išvadų apie bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas (pristato valdybos pirmininkė).

Valdybos pirmininkė pristato revizorės išvadas apie bendrijos finansinę veiklą už 2015 m. Sprendimo projektas:

2.1.  Siūlymas: išvadų apie bendrijos finansinę veiklą  už 2015 m. tvirtinimas.

3.      2016 m.  bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Kelių priežiūros mokesčio tvirtinimas.

Buhalterė pristato 2016 m. bendrijos  metinę pajamų ir išlaidų sąmatą.

Sprendimo projektas:

3.1.  Siūlymas: patvirtinti 2016 m. bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą bendrijos ir ne bendrijos nariams.

Siūlomas metinis kelių priežiūros mokestis 14,48 Eur bendrijos nariams ir ne bendrijos nariams. Esamo kelio dangos sustiprinimas žvyru, pagal poreikį autogreideriavimas ir sniego valymas žiemos metu.

Sprendimo projektas:

3.2.  Siūlymas: patvirtinti kelių priežiūros mokestį  14,48 Eur bendrijos ir ne bendrijos nariams.

4.   Revizoriaus rinkimai.

5. Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.

Sprendimo projektas:

Siūloma valdybos ir valdybos pirmininko nerinkti, kadangi S. Z,. J. R., V. V. iškėlė civilinę bylą (proceso Nr. 2-06-3-14590-2015-8), kurioje jie įrodinėja, jog į valdybą yra išrinkti V. V., J. R., nors naujame susirinkime reikiamą kvorumą surinko ir M. R., R. B.. Basitęsiant šiam ginčui, bendrija privalo dėti visas pastangas, jog ateityje nekiltų papildomų ginčų. Teismui pripažinus, jog minėti asmenys laikytini išrinktais į valdybą, bus privaloma spręsti naujai išrinktų valdybos narių teisėtumo klausimą, nes, išrinkus visus 8 privalomus, narius, reikės spręsti, kuriuos iš jų šalinti iš valdybos, nes valdyboje negali būti daugiau kaip 8 nariai, be to, reikės iš naujo šaukti susirinkimą, kuriame reikės spręsti valdybos pirmininko rinkimo klausimą, nes jis turi būti renkamas iš teisėtai išrinktų 8 valdybos narių. Siekiant išvengti bereikalingos laiko gaišaties, siūloma nerinkti valdybos ir jos pirmininko iki bus išnagrinėta civilinė byla (proceso Nr. 2-06-3-14590-2015-8)

Bendrijos valdybos siūlymas nerinkti naujos valdybos dar kartą parodo, kad jie stengiasi visais įmanomais būdais išlaikyti savo užimamus postus.

Žemiau rasite bendrijos valdybos siūlomą samatą 2016-iems metams. Šalia palyginimui pateikiame 2015 m. sąmatą. Atkreipkite dėmesį, kad bendrijos išlaidos teisininkams didinamos 2,5 karto – net 2760 €. Maža to, kad bendrijos narių pinigai švaistomi be mūsų pritarimo (pvz. beveik 4000 € iššvaistyta nesėkmingai bandant uždaryti šią svetainę – skaitykite SB „Tauras“ pralaimėjo bylą dėl taurosodai.lt svetainės uždarymo), tačiau dabar dar siūloma ir mums patiems tokias absurdiškas išlaidas patvirtinti. Sutiksime?

Verta prisiminti, kad SB “Tauras” pirmininkė Asta Kargaudienė teisinėms konsultacijoms samdo Arvydą Ektį, kuris netgi nėra advokatas, todėl net ir laimėjus bylas teismas mūsų išlaidų neatlygina.  Na o pralaimėjus apie tai nėra jokios kalbos.

2016 sb tauras samata 2015 sb tauras samata

Valdyba taip pat paviešino finansinę ataskaitą už 2015 m. Joje kaip visada verta papildomo dėmesio – netrukus sulauksite atskiro straipsnio. Kol kas šią ataskaitą galite paskaityti žemiau:

Parsisiųsti: 2015 m. Ūkinės finansinės veiklos ataskaita

Ar ilgai dar kentėsime bendrijos valdybos patyčias? Gal pagaliau išsirinkime naują valdybą ir nutraukime šį vykstantį cirką?

1 komentaras apie “SB “Tauras” valdyba šaukia susirinkimą, bandys išvengti naujų rinkimų, didina išlaidas teisininkams”

  1. A.Kargaudienė niekur neskelbia,bet tyliai – ramiai sau artimiems – patikimiems grąžina maždaug po 850 Eur.už tiesiant komunikacijas neatliktus darbus , būtent , už nepravestus įvadus.Gal verta susigrąžinti nors tuos trupinius , kol dar sąskaitoje yra lėšų , o ” ne pertekėjo” į įvairių patarėjų sąskaitas? Tam reikia nedaug -tik nuėjus pas pirmininkę , parašyti pareiškimą – tokiu būdu jau grąžinta 11,500 Eur.

    Atsakyti

Parašykite komentarą