Pirmasis narių susirinkimas – 2015 m. balandžio 25 d.

SB “Tauras” svetainėje pasirodė informacija, kad pirmasis šių metų susirinkimas įvyks balandžio 25 d.

Štai tokia skelbiama informacija:

 

Sodininkų bendrijos “Tauras“ eilinis narių susirinkimas vyks 2015 m. balandžio 25 d. 11.00 val. Adresu: Klaipėdos g.  31,  Klaipėda (Tauralaukyje)

DARBOTVARKĖ: 

1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir skaičiavimo komisijos rinkimai.
2. 2014 m. bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. 2014 m. revizorės išvadų apie bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas.
4. 2015 m. bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas bei tvirtinimas.
Pagal patvirtintą bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą numatytų bendrijos nario
mokesčių ir kitų tikslinių įmokų tvirtinimas.
5. Valdybos, valdybos pirmininko, revizoriaus rinkimai.
6. Kiti klausimai

Susipažinti su siūlomų sprendimų projektais, ūkinės-finansinės veiklos ataskaita ir balsuoti išanksto raštu susirinkimo darbotvarkės klausimais galima suderinus laiką iš anksto su valdybos pirmininke. Sodininkų bendrijos “Tauras” narių registracija vyks nuo 10.00 val. iki 11.00 val.

Susirinkime dalyvausiančių įgaliotų asmenų teises patvirtinantys dokumentai turi atitikti LR Sodininkų bendrijų įstatymo 16 str. 7 d., 16 d. reikalavimus.

Susirinkimo dalyviai registruojantis susirinkime privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.   

        Informacija apie šaukiamą susirinkimą paskelbta laikraščiuose „Vakarų
ekspresas“ ir „Vakaro žinios“, internetinėje svetainėje www.sbtauras.lt, bendrijos teritorijoje esančiose skelbimų lentose.
                                           

SB „Tauras“ VALDYBA

Daugiau informacijos apie artėjantį susirinkimą šioje svetainėje paskelbsime artimiausiu metu.

Parašykite komentarą