Narių susirinkimas nusprendė: laikas pradėti grąžinti permokas už komunikacijas; į valdybą išrinktas naujas narys

(26)

Praėjusį šeštadienį (2014 m. liepos 12 d.) įvykusiame pakartotiniame SB “Tauras” narių susirinkime buvo priimti svarbūs sprendimai:

1. Grąžinti permokas už komunikacijų įrengimą. Nuspręsta, kad sumokėjusiems po 13 000 Lt turi būti grąžinta 2 500 Lt, o tie, kurie dar buvo nesumokėję visos sumos, taip pat iš viso turi sumokėti po 10 500 Lt.

2. Iš bendrijos valdybos narių atšauktas Juozas Vaitukaitis, kuris jau daug laiko nebuvo net bendrijos narys, kadangi nebeturi sklypo bendrijoje. 

3. Vietoje atšaukto valdybos nario į valdybą išrinktas Eugenijus Drukteinis.

4. Pasamdyti nepriklausomą audito įmonę atlikti SB “Tauras” vidaus auditą už laikotarpį nuo komunikacijų projekto pradžios.

5. Perduoti SB “Tauras” kelius remiantis Aplinkos Ministerijos patvirtintu sodininkų bendrijų kelių perdavimo Savivaldybėms tvarkos išaiškinimu.

26 komentarai apie “Narių susirinkimas nusprendė: laikas pradėti grąžinti permokas už komunikacijas; į valdybą išrinktas naujas narys”

 1. O kas grąžins? Pinigai pas pirmininkę. Pirma pirmininkę išpirdolinkit, o paskui jau galėsit pinigus grąžinti.

  Atsakyti
 2. Nėra žodžių. Viską darot kaip žydai nuo antro galo. Pirma reik perduoti tinklus Vandenims, o tada stenėti apie kažkokį pinigų grąžinimą. O gal Vandenys nebenorės perimti tinklų anksčiau žadėtomis sąlygomis, gal atsitiks taip, jog 3 etapą reiks baigti savo lėšomis. Kas tada? Vėl rinksim pinigus atgal? Ar bent žinot, kodėl dar tinklai neperduoti Vandenims? Jei ne, tai pasidomėkit prieš nesąmoningus sprendimus siūlydami. Mūsų pirmininkė antrame tinklų etape tokių cirkų yra pridariusi, kokių niekas neįsivaizdavo. PVZ: pasidomėkit Tauro 7 g. komunikacijomis (priklauso 2 etapui, kuris pripažintas pilnai baigtu). Jos ten turėtu būti jau įvestos, žmonės pinigus mokėjo, tačiau niekas ten nieko nevedė, o pirmininkė aiškina, kad viskas yra pravesta ir pabaigta.

  Atsakyti
 3. Jau 2 metai jokie komunikacijų darbai nėra vykdomi, tai kokia prasmė laikyti pinigus bendrijoje, žmonės tikrai turės kur juos panaudoti, gal kas įvadą įsirengs iš grąžintų pinigų. “O gal Vandenys nebenorės perimti tinklų …” – ne argumentas, nes tikimybė nedidelė ir jeigu taip atsitiktų – ką padarysi, tektų surinkti iš naujo. Žinant, kad dar tikrai ne visi už tinklus atsiskaitė, kaip tik bus paprasčiau, negu kad dabar surinkti, o paskui vis tiek grąžinti.
  O dėl minėtų “cirkų” situacija žinoma – bendrija pasirašė sutartį, kad įves tinklus, o pasirodo projekte tinklai toje gatvėje nenumatyti. Kaip ir vandentiekis bei nuotekos Tauro 8-ojoje, 12-ojoje ir 13-ojoje gatvėse. Ir ką – pirmininkei tokia situacija atrodo normali: svarbiausia surinkti pinigus, o kad nieko už juos gyventojams neduos – čia jau ne jos problema.

  Atsakyti
  • Simai, Tauro 8 ir 12 gatvės turi tinklus, kuriuos jiems įvedė Vandenys, todėl projektuojant ten vesti jų bendrijoje nebereikėjo, kai tuo tarpu 7 g. iš viso nėra jokių tinklų ir nieks jų ten nežada vesti. Dėl to ir stringa dabartinių tinklų perdavimas Vandenims – nes realiai esanti situacija nesutampa su esama dokumentacija. Visi šitie “netikslumai” turi būti ištaisyti, kas atima papildomai laiko (greičiausiai ir pinigų). Manyčiau tai yra visiškai dvi skirtingos situacijos.

   Atsakyti
   • Įdomu, kaip bendrija ruošiasi ištaisyti tokį “mažyti netikslumą”, kaip tai, kad paima pinigus iš sodininko, nors net neplanuoja įvesti vandentiekio – net neįtraukia sklypo į projektą?

    O situacija 7-ojoje ir 8, 12, 13-oje gatvėse labai panaši sodininko ir bendrijos santykio požiūriu: bendrija paima pinigus, o jokių darbų neatlieka.

    Atsakyti
 4. Is jusu susirinkimo: “4. Pasamdyti nepriklausomą audito įmonę atlikti SB „Tauras“ vidaus auditą už laikotarpį nuo komunikacijų projekto pradžios.”
  Kas uz tai mokes ir kokia suma? Man rodos pirma reikia pasakyti kad auditas kainuoja tiek ir tiek ir kad kiekvienam kainuos tiek ir tiek. Nes jei zinotu zmones audito suma, gal butu buve kitoks sprendimas….

  Atsakyti
 5. Tie, kas dalyvavo susirinkime pamena, kad apie tai buvo diskusija. Kadangi buvo atlikta pirminė audito įmonių apklausa, turėjome preliminarias audito kainas. Remiantis įmonių pateiktais pasiūlymais, 5 metų auditas kainuotų apie 5000 Lt, todėl balsuojantys bendrijos nariai buvo informuoti, kad tai galėtų kainuoti iki 15 – 20 Lt vienam bendrijos nariui. Susirinkimo dalyvių daugumai ši kaina pasirodė tinkama.

  Atsakyti
 6. Simas teigia netikslią informaciją:
  “o pasirodo projekte tinklai toje gatvėje nenumatyti. Kaip ir vandentiekis bei nuotekos Tauro 8-ojoje, 12-ojoje ir 13-ojoje gatvės”
  Techniniame projekte Tauro 12, 13 yra suprojektuoti vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai. Todėl nereikia kalbėti apie tai, ko nesupranti, kadangi klaidini žmones.
  Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus Tauro 12, 13 gatvėse paklojo Klaipėdos vandenys. Liko nepakloti lietaus nuotekų tinklai.
  Bet sodui sekasi. Dabartinė įsikandusi posto priiminėja apgailėtinus sprendimus, Bet ir Simas netoliau pažengęs. Dėl teorinių teisinių žinių tai kažką yra skaitęs (bet teismus jo suklaidinti žmonės prapila) , o realūs veiksmai veda prie chaoso. Reiktų sodininkams per ateinantį susirinkimą priimti kažkokį nutarimą, kad Tauro sode tie du piliečiai negalėtų priminėti sprendimų. Viena duoda į teismą, kitas samdo auditus. O kas mokės? Gal įveskim tvarką: tegul iniciatoriai moka iš savo kišenių. O jeigu laimi teismą, tuomet vienas iš kito išsireikalauja išlaidų padengimo.

  Atsakyti
  • Jonai, klysti, techniniame projekte Tauro 12-ojoje ir 13-ojoje gatvėse yra suprojektuoti tik lietaus nuotekų tinklai. Informacijos turiu užtektinai, kad suprasčiau ir žmonių neklaidinčiau.
   Sprendimų soduose aš nepriiminėju, tai daro į susirinkimą susirinkę žmonės. Su vandentiekio projektu yra tiek “netikslumų” (pasiskaitykite Anonimo komentare), kad noras padaryti auditą ir gauti išvadas, kiek sąžiningai viskas buvo organizuojama, yra visiškai suprantamas.

   Atsakyti
 7. Noriu paklausti Simo, ar jis gali pasakyti ką konkrečiai tikisi sužinoti atlikęs auditą? Auditas tik patikrins Bendrijos buhalterinius dokumentus ir nustatys ar apskaita vedama pagal galiojančius įstatymus, gali pasisakyti apie gautas pajamas ir išlaidas, ataskaitų teisingumą, bet kas mums iš to.
  Auditas tikrai nenagrinės kaip yra vykdomas komunikacijų projektas, kur kokie darbai yra užaktuoti, kur neužaktuoti, kur yra nukrypta nuo projekto ir pan. Tad klausiu, kas mums iš to kad sužinosim kiek bendrija gavo pajamų, kiek patyrė išlaidų, kaip tvarkė apskaitą, nes kaip suprantu niekas neturi jokių konkrečių įtarimų, kad šioje vietoje buvo padarytų didelių pažeidimų.

  Atsakyti
 8. Įtarimų turi daug kas ir įvairių. Todėl ir buvo kreiptąsi savo laiku ir į prokuratūrą, ir mokesčių inspekciją, kad patikrintų bendrijos veiklą. Viena iš jų pateiktų išvadų ir buvo pasiūlymas atlikti vidaus auditą.
  Šio susirinkimo sprendimu patvirtinto audito tikslas yra išsiaiškinti bendrijos finansinę situaciją tiek vandentiekio projekto, tiek elektros tinklų perdavimo, tiek ir veiklos orgaizavimo kontekste, t.y. kokias pajamas bendrija turi, iš kur jos gautos, kaip paskirstytos ir t.t.
  Nereikia galvoti, kad auditas yra tik formalus dokumentų patikrinimas. Iš Finansų ministerijos:
  Audito tikslas
  Vidaus audito tikslas – sistematiškai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus
  kontrolę, padėti įgyvendinti viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir jo valdymo sričiai
  priskirtų viešujų juridinių asmenų veiklos tikslus.Tam tikslui pasiekti auditorius turi įvertinti:
  1) informacijos patikimumą ir teisingumą:

  Vidaus auditoriai turi patikrinti finansinės ir veiklos informacijos patikimumą ir teisingumą
  bei priemones, naudojamas šiai informacijai administruoti, rinkti, matuoti, klasifikuoti
  . Įvairių
  informacinių sistemų pateikiami duomenys naudojami kaip sprendimų priėmimo, kontrolės ir
  įvairių reikalavimų laikymosi pagrindas. Šių patikrinimų pasekoje, vidaus auditoriai turi
  atsakyti, ar finansiniai ir veiklos duomenys bei ataskaitose pateikiama informacija yra tiksli,
  patikima, pateikta laiku, išsami bei naudinga;

  2) politikos, planų, procedūrų, įstatymų bei nuostatų laikymąsi:
  Vidaus auditoriai turi peržiūrėti sistemas, sukurtas užtikrinti, kad yra laikomasi politikos,
  planų, procedūrų, įstatymų ir nuostatų, galinčių turėti svarbų poveikį veiklai ir ataskaitoms bei
  nustatyti, ar organizacijoje jų laikomasi
  . Pavyzdžiui, jeigu nesilaikoma vidinių nuostatų,
  vadovai negali būti tikri, kad jų numatyti planai bus įgyvendinti;
  3) turto apsaugą:
  Vidaus auditoriai turi pakontroliuoti turto apsaugos nuo vagysčių, nesankcionuoto
  naudojimo, stichinių nelaimių ir kt. neigiamų veiksnių įtakos priemones; ten, kur reikia,
  patikrinti tokio turto realų egzistavimą
  ;
  4) ar išteklių naudojimas yra efektyvus, ekonomiškas ir rezultatyvus:
  Vidaus auditoriai turi patikrinti, kiek ekonomiškai, efektyviai naudojami ištekliai, taip pat
  išteklių panaudojimo rezultatyvumą
  . Reikia patikrinti išteklių sunaudojimo normatyvus,
  išteklių naudojimo sritis, ar ištekliai nenaudojami nenašiame darbe, ar pagrįsti kiti su išteklių
  panaudojimu susiję kaštai, ar nėra per daug arba per maža darbuotojų;
  5) numatytų veiklos ar programų tikslų įgyvendinimą:
  Vidaus auditoriai turi patikrinti veiklą arba programas tam, kad įsitikintų, ar rezultatai
  atitinka numatytus tikslus ir uždavinius, ar veikla ir programos vykdomos taip, kaip buvo
  planuota.

  Atsakyti
 9. Pamastom garsiai. Kadangi pirmininkė su valdyba nepripažysta šio įvykusio susirinkimo, tai normalu, kad siekiant, jog jame nuspręsti klausimai galiotu reikės kreiptis į teismą. Ir tik tada kai šį susirinkimą teisėtu pripažins teismas, bus galyma vykdyti jame priimtus sprendimus. Trumpai sakant dar porą metų mažiausiai gali tekti laukti. Kitas klausimas kas finansuos šį naują teismų maratoną?

  Atsakyti
   • Simai gi pats puikiai supranti, kad šito susirinkimo pirmininkė nepripažins ir jokių lėšų auditui atlikti neskirs, sutarties su auditą atliekančia įmone nepasirašinės, naujo valdybos nario nepripažins ir jo balso priimant sprendimus valdyboje neskaičiuos. Tai ką tada daryti? Manau reiks kreiptis į teismą, kad šis nuspręstu ar šis narių susirinkimas buvo teisėtas ir ar jo sprendimai yra privalomi valdybai su pirmininke vykdyti. Trumpai sakant visi tokie ginčai yra sprendžiami teimine tvarka.

    Atsakyti
 10. Tikrai esi nekompetetingas tinklų projekte. Tauro 12,13 gatvėse techniniame projekte yra suprojektuoti vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklai kaip ir visuose gatvėse.
  Dar baisiau kad neturėdamas patirties organizuoji auditus, pasiskaitęs iš knygos apie audito tikslus. Teisingai vienas komentatorius teigia , kad “Auditas tik patikrins Bendrijos buhalterinius dokumentus ir nustatys ar apskaita vedama pagal galiojančius įstatymus, gali pasisakyti apie gautas pajamas ir išlaidas, ataskaitų teisingumą, bet kas mums iš to” – ir pasiims iš sodo apie 5 000 Lt. Galiu Jums iš anksto pateikti audito išvadą apie sb Tauras veiklą: vidaus kontrolės sitema yra nepakankama, todėl yra rizika, kad gali būti neekonomiškai naudojamos bendrijos lėšos, kad gali būti nesilaikoma įstatymų bei bendrijos nuostatų ir t.t. Ir ką . Sumokam dar kokius 5000 Lt kas toliau.
  Nieko neturiu asmeniškai, bet Jūs Simai esat per silpnas tokiems išūkiams, neturit patirties. To negalit paneigti: visus teismus pralaimit. Toliau organizuojat teismus, kas mokės. Todėl tokia veikla tik sukuria sode chaosą. Kai reikės kažką rimtesnio nuveikti, žmonės jau bus viskuo nusivylę ir suklaidinti. Gerai “jonas” sako – Reiktų sodininkams per ateinantį susirinkimą priimti kažkokį nutarimą, kad Tauro sode tie du piliečiai negalėtų priminėti sprendimų. Viena (manau pirmininkė) duoda į teismą, kitas (manau Simas) samdo auditus. O kas mokės? Gal įveskim tvarką: tegul iniciatoriai moka iš savo kišenių. O jeigu laimi teismą, tuomet vienas iš kito išsireikalauja išlaidų padengimo.

  Redagavo Simas: Pataisiau komentatoriaus vardą, kadangi IP adresas to paties “jono”, kurio komentarus pats “jonas” čia ir giria. Gal bent jau čia nekvailinkime vieni kitų?

  Atsakyti
 11. Pirminiame projekte Tauro 12,13 gatvėse buvo suprojektuoti trys tinklai. Pats buvai dar vystikluose. Mokestis 13 000 Lt buvo nustatytas trims tinklams. O kad Klaipėdos vandenys paklojo Tauro 12, 13 gatvėse vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus, tai dar nereiškia , kad gali nemokėti. Skaityk Aukščiausio teismo nutarimą.

  Atsakyti
 12. Suprantu, kad paviešinta informacija pastato jus į nepatogią padėtį, tačiau prašau apsieiti be epitetų. Ištrauka iš SB “Tauras” įstatų: “Bendrijos nariai, sodininkai ir kiti asmenys tarpusavyje turi elgtis pagarbiai, laikytis etiško, neįžeidžiančio bendravimo principų.”

  O kas dėl tinklų – aš juk sutinku mokėti (ir jau sumokėjau) už tuos darbus, kurie suplanuoti prie mano sklypo. Perfrazuojant Jūsų teiginį:
  “o kad SB “Tauras” nepaklos Tauro 12, 13 gatvėse vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus, tai dar nereiškia , kad gali nemokėti.”
  Ištrauka iš Sodininkų bendrijų įstatymo, pakartota ir SB “Tauras” įstatuose:
  “Bendrija veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais.”
  Aš sutinku lygiomis dalimis kartu su kitais prisidėti prie lietaus nuotekų tinklų. Tai gal padarykim “tarpusavio susitarimą”, kad aš sumokėsiu už darbus, kurie suplanuoti prie mano sklypo (už kuriuos iš tiesų jau ir sumokėjau), o bendrija nustos reikalauti sumokėti už tai, ko neplanuoja atlikti? Manau toks pasiūlymas skamba sąžiningai.

  Atsakyti
  • Simai „nebeplėšyk maikės“, gi Aukščiausias teismas AIŠKIAI pasisakė KODĖL šios gatvės turi mokėti.

   Atsakyti
   • Toks jausmas, kad pirmininkės aplinkos žmonės lenktyniauja tarpusavyje rašydami beverčius, užgauliojimų pilnus komentarus ne į temą. Nenuostabu, kad bendrijos valdyba turi tokį prastą įvaizdį.

    Atsakyti
 13. Co turi savas galvas ir moka skaiciuoti ,o jūs akivaizdu esate net nevietiniai. Priešingu atveju būtumet lygiai taip pat kaip visi sodiečiai suinteresuoti perskaičiuoti pinigus ,kad atgauti SAVO pinigus.Po tokių zargoniškų pasisakymų peršasi tik vienintelė mintis- asmeninė nauda visų sodiecių saskaita pasinaudojus komunikacijų projeku,Visi argumentai- tai tik prieštaravimai sau pačiam.1,2mlj- kai kuriem akivaizdziai stipriai susuko protą.Įvaizdzius įsirėminkit ir pasikabinkit nebent garaze, o pinigus teks perskaiciuoti. Jei visi cia tie didieji hamaraščiai butu susimokėję po 13 tuks.- tai stovėtų pirmi eileje atgauti permoką ir rėktų garsiausiai uz visus.Tokiems norisi pasiūlyti net nesikišti ,jei nesuvoki kas vyksta.

  Atsakyti

Parašykite komentarą