SB „Tauras“ pirmininkė: klausimai nesvarstytini

(8)

Naivu būtų tikėtis, kad A. Kargaudienė atsižvelgtų į sodininkų bendrijos narių paraišką ir sutiktų surengti susirinkimą su jų keliamais klausimais. To nebuvo padaryta pernai, tuo galime įsitikinti ir dar kartą: paraiška, kurios vienas svarbiausių klausimų – permokų už inžinerinius tinklus grąžinimas bendrijos nariams – buvo atmesta nepateikus rimtų argumentų, o tik išsisukinėjimus. Šio straipsnio pabaigoje galite perskaityti visą SB „Tauras“ pirmininkės atsakymo tekstą, o čia papasakosiu, kokie absurdiški argumentai jame pateikiami atsisakant rengti 39 bendrijos narių prašomą susirinkimą.

Paraiškos darbotvarkė

Prieš skaitant pirmininkės atsakymą primenu paraiškoje siūlytus klausimus:

 1. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos, susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 2. Įnašų už vandentiekio ir buitinių bei lietaus nuotekų tinklų statybą nepanaudotos dalies grąžinimas.
 3. Bendrijos valdybos nario, kuris nebėra bendrijos narys, atšaukimas. Paaiškėjo, kad vienas bendrijos narys jau mažiausiai du metus nebedalyvauja valdybos veikloje ir nebeturi sklypo bendrijos teritorijoje ir todėl nebegali būti bendrijos valdybos nariu. Kodėl SB „Tauras“ pirmininkė šios informacijos nepaviešino anksčiau – atviras klausimas?
 4. Naujo valdybos nario rinkimai.
 5. Lietaus nuotekų projekto tąsa. Informacijos apie lietaus nuotekų tinklų statybos eigą suteikimas bendrijos nariams. Pageidautinas bendrijos pirmininkės pasisakymas.
 6. Bendrijos narių informavimas apie vandentiekio ir nuotekų tinklų perdavimo AB „Klaipėdos vanduo“ eigą. Informacijos apie vandentiekio ir nuotekų tinklų perdavimo AB „Klaipėdos vanduo“ eigą suteikimas bendrijos nariams. Pageidautinas bendrijos pirmininkės pasisakymas.
 7. Nepriklausomas vidaus auditas.
 8. Bendrijos vidaus kelių perdavimas Klaipėdos m. savivaldybei, remiantis 2014-04-01 Aplinkos Ministerijos patvirtinta perdavimo tvarka.

Daugiau apie šią paraišką rengti susirinkimą galite perskaityti ankstesniame straipsnyje Susirinkimas dėl permokų už tinklus grąžinimo – jau greitai.

„Susirinkimo negalima rengti pagal procedūras

A. Kargaudienė teigia, kad vieną (neįvykusį) susirinkimą valdyba jau surengė ir ruošiasi rengti pakartotinį susirinkimą ir „tik praėjus šiam (valdybos jau daugiau kaip mėnesį niekaip nesušaukiamam pakartotiniam) susirinkimui pagal procedūras, bus galima svarstyti Jūsų paraišką„. Įdomu apie kokias procedūras kalba ponia Kargaudienė, jeigu bendrijos valdyba iki šiol neturi patvirtinto darbo reglamento, o Sodininkų bendrijų įstatymas (SBĮ) tokių apribojimų dėl susirinkimo rengimo nenumato. Kargaudienė savo atsakyme rašo, kad „siūlomi sprendimai yra nukreipti ne dėl sodininkų gerbuvio, o dėl Jūsų (t.y. asmeniškai mano) skolos priteisimo sprendimo„. Akivaizdu, kad paraiškoje siūlomi sprendimai yra tokie, kurie man asmeniškai yra priimtini, juk aš esu vienas iš šio susirinkimo iniciatorių. Tačiau visame savo atsakyme Asta Kargaudienė nepastebi (ar nenori pastebėti), kad paraišką iš viso pasirašė 39 bendrijos nariai (daugiau nei 10%, kaip reikalaujama SBĮ), kuriems keliami klausimai taip pat yra aktualūs ir atrodo verti svarstymo bendrijos susirinkime – sprendžiami visų bendrijos narių finansiniai klausimai.

Asta Kargaudienė apie pinigų už tinklus grąžinimą: negali būti jokios kalbos

Toliau Asta Kargaudienė vardija mūsų siūlomos darbotvarkės trūkumus: klausimas dėl pinigų už tinklus grąžinimo „yra nesvarstytinas, kadangi komunikacijų tiesimo darbai nėra baigti <…>, apie kažkokių įmokų dalių grąžinimą negali būti jokios kalbos, nes nėra žinoma tiksli likutinė piniginė vertė, kurios grąžinimą būtų galima svarstyti.“ Tai ponia Asta, suskaičiuokite, kiek pinigų jau surinkote ir dar žadate surinkti, kiek išleidote, atimkite vieną iš kito ir turėsite skaičius. Praėjo daugiau nei pusė metų nuo sprendimo parduoti vandentiekio tinklus už 1 litą AB „Klaipėdos vanduo“ ir pabaigti lietaus nuotekų įrengimą savomis lėšomis, tačiau informacijos apie vykdomus darbus šia kryptimi valdyba neskelbia. O surinkti pinigai tuo tarpu praranda vertę. Toks laiko tempimas negali būti pateisinamas – arba reikia vykdyti priimtus sprendimus, arba grąžinti bendrijos nariams surinktus pinigus. Mūsų siūlomas pinigų grąžinimo variantas yra konservatyvus – siūlome grąžinti tik tiek, kad bendrijai dar liks pinigų pabaigti lietaus nuotekų įrengimą (remiantis buvusios rangos sutarties kainomis – ir dar su nemaža atsarga). Kaip žmogus, turintis aukštąjį vadybos išsilavinimą, ponia Asta turėtų būti girdėjusi finansų planavimą ir tai, kad jis gali būti sėkmingai atskirtas nuo (ne)vykdomo projekto, tačiau Kargaudienė atkerta: „negali būti jokios kalbos„.

Asta Kargaudienė: Ne pilnos sudėties valdyba – nieko tokio

Ne vieną bendrijos narį šokiravo naujiena, kad valdybos sudėtyje jau daugiau nei 2 metus (o gal net ir nuo pas šios valdybos išrinkimo) buvo įrašytas buvęs bendrijos narys Juozas Vaitukaitis, kuris sklypo bendrijoje nebeturi. Savo paraiškoje kėlėme klausimą dėl naujo nario į valdybą išrinkimo, tačiau Asta Kargaudienė atsakė: „(7 iš 8) tokia valdyba gali dirbti bei nėra būtinybės dėl šio klausimo šaukti visuotinio narių susirinkimo.“ Bendrijos pirmininkei nė motais, kad šis klausimas rūpi daugiau nei 10% bendrijos narių ir pagal SBĮ to pakanka, kad būtų šaukiamas susirinkimas. Jau nekalbant apie moralinį šio klausimo aspektą – nuo bendrijos narių informacija apie valdyboje esantį ne bendrijos narį buvo slepiama. Aš pats asmeniškai Astos Kargaudienės dar pernai užklausiau dėl to ir gavau atsakymą, kad J. Vaitukaitis vis dar sklypą turi. Tačiau teisybė vis dėl to išaiškėjo.

Asta Kargaudienė: bendrijos narių informavimo klausimai – nesvarstytini

Savo paraiškoje siūlėme klausimą: Informacijos apie lietaus nuotekų tinklų statybos eigą suteikimas bendrijos nariams. Pageidautinas bendrijos pirmininkės pasisakymas. Bendrijos pirmininkės atsakymas standartinis: Jūsų siūlomas darbotvarkės 5 klausimas yra visiškai nesvarstytinas, kadangi dėl lietaus nuotekų projekto apsispręsta 2013-08-28 vykusiame susirinkime. Kuo yra blogai suteikti informaciją bendrijos nariams, kaip vyksta pasiruošimas lietaus nuotekų tinklų užbaigimui, taip ir lieka neaišku. Tokį patį atsakymą Asta Kargaudienė pateikė ir į prašymą suteikti informaciją apie vandentiekio tinklų perdavimo eigą: informavimas vyks po perdavimo, todėl niekaip nėra suprantama tokio klausimo iniciavimas. Reikia tik noro, ir tokio klausimo priežastis tampa aiški – žmonėms trūksta informacijos. Nepamirškime, kad pagal Sodininkų bendrijų įstatymą, bendrijos veiklos ataskaita neapsiriboja buhalterinių skaičiukų pateikimu, joje „turi būti bendrijos veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga, svarbiausi įvykiai bendrijoje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio narių susirinkimo, bendrijos veiklos planai ir prognozės.“ Tinklų įrengimo projektas ar jų perdavimas tikrai patenka į „svarbiausių įvykių bendrijoje“ kategoriją.

Norite audito – kreipkitės į teismą

Rinkti audito įmonę – viena iš sodininkų bendrijos susirinkimo teisių. Tačiau į išreikštą norą atlikti auditą bendrijoje (tiksliau – svarstyti šį klausimą susirinkime) gavome pasiūlymą „kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą dėl audito atlikimo„. Kažkodėl dėl šio klausimo bendrijos pirmininkė vėl atsako man asmeniškai, lyg nepastebėtų dar 38 parašų ant paraiškos: „šis prašymas yra Jūsų asmeninis poreikis ir interesas“.

Bendrijos pirmininkė neseka naujienų dėl bendrijų kelių perdavimo

Tokią išvadą galima padaryti skaitant atsakymą dėl kelių perdavimo klausimo: „klausimas yra nesvarstytinas, nes Klaipėdos miesto savivaldybė nėra priėmusios tvarkos dėl kelių, esančių sodininkų bendrijose perėmimo„. Visų pirma, Klaipėdos m. savivaldybė ir neturi tokios tvarkos patvirtinti – tai Lietuvos vyriausybės darbas. Antra – šią tvarką Aplinkos Ministerija patvirtino šių metų balandžio 1 d. Suprantama, kad pirmininkei lieka mažai laiko domėtis teisės aktų naujienomis, kadangi daug laiko „suvalgo“ rūpinimasis, kaip uždaryti tinklalapį www.taurosodai.lt. Matyt reikės jai suteikti pagalbą – pasistengsiu artimiausiu metu minėtą Aplinkos Ministerijos raštą dėl kelių perdavimo įkelti į šį tinklalapį – tikiu, kad tuomet jis neliks pirmininkės nepastebėtas. Bet kuriuo atveju, klausimas dėl kelių net ir nesant patvirtintai tvarkai yra keltas mūsų bendrijos susirinkime ne vieną kartą, todėl atsisakymas jį kelti dabar, kai tokia tvarka yra patvirtinta, – nepateisinamas.

Ruoškimės susirinkimui

Atsisakymą rengti susirinkimą pirmininkė baigia pasvarstymais apie tai, kad neva parašai galėjo būti ne po paraiškos tekstu, nes neva nesutampa šriftai, kad parašai buvo renkami kitu klausimu, o aš juos panaudojau savo interesams ir t.t.. Tokių eilinių nepagrįstų išsisukinėjimų net nematau prasmės komentuoti. Ruoškimės susirinkimui.

Susiję dokumentai:

Jau anksčiau skelbta informacija apie paraišką rengti susirinkimą.

Parsisiųsti: SB „Tauras“ pirmininkės atsakymas į paraišką.pdf

8 komentarai apie “SB „Tauras“ pirmininkė: klausimai nesvarstytini”

 1. Gaila, kad Tauro soduose nėra demokratijos, viešumo. Kad tą pasiekti reikia patiems nariams pradžioje parodyti sumanumo ir iniciatyvos.
  „Iniciatyvinės grupės“ pastangos yra sveikintinos. Bet pati grupė (gal ne visi) ir jos „lyderis“ Simas, turi vieną trūkumą: jie skolingi sodui už komunikacijas. Jų veiksmai iki šiol buvo nukreipti,kad nemokėti įnašų, dabar, kad atsiimti pinigus, kurių reikia dėl lietaus kanalizacijos paklojimo. Todėl daugumai (kurie susimokėjo už komunikacijas)atrodo, kad „iniciatyvinė grupė“ gina savo asmeninius interesus. Todėl manau, kad kol Simas pilnai nesumokės įnašus sodui, jis bus nepatrauklus kaip lyderis, kuris neatstovauja visų sodininkų interesų.
  Logiškai mastant,Simai, dabar turėjai nekelti klausimo, grąžinti įnašų likutį. To klausimo nederinai su nariais (o jie sudaro daugumą), kurie sumokėjo visą sumą. Tai tavo klaida- jokio asmeniškumo.
  Sode nariai yra suskilę į dvi grupes: sumokėję už komunikacijas ir nesusimokėję. Skolingi turi savo lyderį Simą. Susimokėję yra palaida bala, visi nori kažko naujo (viešumo, demokratijos),bet lyderio neturi, o ir niekas nenori užsiimti veikla, kuri užima daug laiko,pareikalaus daug nervų, kol pakeis esamą padėtį sodo valdyme. Tokia susidariusi padėtis yra labai naudinga esamai sodo pirmininkei. Kad suvienyti sodininkus matau vieną kelią. Simas turi susimokėti skolas ir tapti lyderiu, kuris atstovauja visų interesus.

  Atsakyti
  • Taip, vis dar besitęsianti bendrijos byla prieš mane dėl skolos atrodo kaip minusas. Tačiau siūlau pažiūrėti į situaciją objektyviai: Sumokėjau 6000 Lt, o bendrija man vandentiekio neįves. Sumokėjom dar 2008 metais, vieni iš pirmųjų, nes galvojom, kad bendrija mums vandentiekį įves. Tačiau dabar paaiškėjo, kad jeigu ką ir įves mano sklypui, tai tik lietaus nuotekas, o jų įvedimas kainuos mažiau nei mūsų jau sumokėti 6000 Lt.

   Klausimas: Ar bent vienas iš tų, kurie sumokėjo po 13000 Lt, būtų lengva ranka tai padarę, jeigu žinotų, kad jo sklypui bendrija vandentiekio neįves? Abejoju.

   Tuo tarpu dabar valdyboje mažiausiai du nariai taip pat yra nesumokėję už vandentiekį, tačiau jų niekas net į teismą neduoda.

   Vertinkite kaip norite, bet man tai atrodo nesąžininga.

   Bet kuriuo atveju mano skolos „problema“ ilgainiui išsispręs. Visa tai, ką darau siekdamas viešumo ir sąžiningumo, jau seniai nebėra susiję vien su mano skolos byla. Mano nuomone bendrijoje situacija yra stipriai apverktina, kai vyksta tokie nesąžiningi dalykai. Ir niekas nepasikeis, jeigu nieko nedarysim. Manau, kad būtent tai yra didžiausia problema, o ne skolos už vandentiekį, kurias bet kuriuo atveju išspręs teismai.

   Atsakyti
 2. Susipažinus su pirmininkės raštu, dėl susirinkimo dienotvarkės atmetimo, kyla klausimas, ar ji turi teisę spręsti, kokius klausimus įtraukti į susirinkimo dienotvarkę kokius -ne. O pas mus sodose mat viskas galima, kas pirmininkei nepatinka. Net prezidentė neturi teisės pakeisti referendumo klausimų, kuriuos iškelia tauta.
  Kad tai baigtųsi ir pirmininkė negalėtų tokių nesąmonių išdarinėti yra tik vienas kelias – pasitvirtinti visuotiniame narių susirinkime valdybos darbo reglamentą. Šis reglamentas yra paruošas (iki šiol viešai nepaskelbtas, nors susirinkime buvo reikalaujama), bet nepavykus jo patvirtinti susirinkime, jis nugulė pirmininkės stalčiuje. Reikia iš stalčiaus reglamentą ištraukti, supažindinti su juo visus sodininkus. Reglamentą reikia pataisyti, taip kad pirmininkei ir valdybai jis būtų kaip įstatymas.
  Pasitvirtinus demokratišką valdybos reglamentą nebus problemų:
  – sušaukti susirinkimą tokios dienotvarkės, kokią sudarė susirinkimą organizuojantys asmenys;
  -sužinoti visą informaciją apie eilinius valdybos susirinkimų datas, dienotvarkes, nutarimus;
  – ir kt..

  Atsakyti
 3. Simo informacija: -„Tuo tarpu dabar valdyboje mažiausiai du nariai taip pat yra nesumokėję už vandentiekį, tačiau jų niekas net į teismą neduoda“.
  Ar galite paviešinti kas tie valdybos nariai?
  Nedelsiant reikia juos šalinti iš valdybos.
  Parazitai daugiau žodžių tokiems asmenims nerandu.

  Atsakyti
 4. Simai jei esi teisininkas, tai supranti, kad aukščiausias teismas priėmė sprendimą, kuris nepalankus pačiam. Ir nieko čia nepakeisi. Reikia su tuo susitaikyti ir žiūrėti į priekį.

  Atsakyti

Parašykite komentarą