Pirmasis narių susirinkimas – balandžio 26-tą dieną (neįvykęs) [Atnaujinta]

(9)

Atnaujinta: Susirinkimas neįvyko, nes susirinko tik beveik 100 bendrijos narių, t. y. mažiau, nei 50% visų bendrijos narių (361), kaip reikalauja SBĮ. Pakartotinį susirinkimą pirmininkė žadėjo rengti gegužės pabaigoje – birželio pradžioje. Apie paaiškėjusią tikslesnę datą bus pranešta ir šioje svetainėje bei kiekvienam norinčiam asmeniškai – tereikia užsiregistruoti. Žemiau galite susipažinti su anksčiau pateikta informacija apie susirinkimą.

Balandžio 26 dieną 11 val. prie bendrijos būstinės vyks pirmasis šiemet sodininkų bendrijos “Tauras” susirinkimas. Susirinkime vėl bus sprendžiami svarbūs finansiniai klausimai:

 • veiklos ataskaitos už 2013 m. tvirtinimas,
 • nario mokesčio nustatymas,
 • pinigų grąžinimas už elektros tinklus,
 • bendrijos narių lėšų (20000 – 30000 Lt) investavimas Akmenų g. remontui,
 • skolos už atliekų tvarkymą (65000 Lt) išdalinimas bendrijos nariams,
 • išlaidos kompiuteriui, spausdintuvui ir patalpų nuomai.

Dar kartą bus keliamas klausimas dėl privalomos talkos organizavimo.

Suskaičiavus numatomas išlaidas, kiekvienam bendrijos nariui šiemet teks mokėti nuo 431,50 Lt iki 524,83 Lt:

 • nario mokestis (180 – 190 Lt)
 • mokestis už kelių priežiūrą (50 Lt)
 • skola už atliekų tvarkymą (201,5 Lt)
 • Akmenų g. remontas (55,56 – 83,33 Lt)

Taip pat labai keista, kad susirinkime visiškai nekeliami klausimai dėl vandentiekio likimo – nei dėl trečio etapo vykdymo, nei dėl tinklų perdavimo AB “Klaipėdos vanduo”. Taip pat nebekalbama ir apie kelių perdavimą Klaipėdos m. savivaldybei, nors Lietuvos Vyriausybė visai neseniai patvirtino detalią kelių pardavimo tvarką. Apie tai dar bus parašyta šioje svetainėje.

Beje, norint iš anksto balsuoti ar susipažinti su dokumentais (veiklos patikrinimo aktu, darbotvarke, siūlomais sprendimų projektais) nuvykus skelbimuose nurodytu laiku bendrijos būstinėje nieko nerasite. Bendrijos pirmininkė paaiškino, jog vis dar per šalta, todėl norint iš anksto pamatyti dokumentus, būtina susitarti telefonu.

Žemiau rasite bendrijos pateiktą informaciją apie artėjantį susirinkimą.

Bendrijos oficialioje svetainėje skelbiama tokia informacija apie susirinkimą:

DARBOTVARKĖ

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir skaičiavimo komisijos rinkimai.
 2. 2013 m. bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
 3. Revizorės išvadų apie bendrijos ūkinę ir finansinę veiklą 2013 m. tvirtinimas.
 4. 2014 m. bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas bei tvirtinimas. Pagal patvirtintą bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą numatytų bendrijos nario mokesčių ir kitų tikslinių įmokų (kelių priežiūros, inžinerinių tinklų įrengimo ir kt.) tvirtinimas. Bendrijos darbuotojų atlyginimų dydžių tvirtinimas. Bendrijos interneto svetainės priežiūrai skiriamos minimalios sumos tvirtinimas.
 5. Dėl likusių pinigų grąžinimo bendrijos nariams už bendrijoje esančios senosios antžeminės elektros linijos ir naujosios požeminės elektros linijos projektavimo darbus.
 6. Dėl gauto Klaipėdos miesto savivaldybės pasiūlymo prisidėti surinktomis bendrijos narių nuosavomis lėšomis prie numatomo Akmenų gatvės projektavimo ir sutvarkymo.
 7. Dėl bendrijos darbui reikalingo kompiuterio ir spausdintuvo pirkimo iš sukauptų ir sutaupytų lėšų. Dėl bendrijos darbui reikalingos patalpos nuomos šaltuoju metų laikotarpiu.
 8. Dėl bendrijos narių pavasarinės talkos organizavimo.
 9. Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtos nutarties vykdymo pagal UAB KRATC naudai priteistą reikalavimą.

SPRENDIMŲ PROJEKTAI

1.      Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir skaičiavimo komisijos rinkimai.

1.1. Susirinkimo pirmininku išrinkti__________________, sekretoriumi_______________.

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

2.      2013 m. bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.

2.1. Valdybos pirmininkės 2013 m. bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita (pristato valdybos pirmininkė Asta Kargaudienė).

2.2. Siūlymas: patvirtinti bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą už 2013 m.

3.      Revizorės ataskaitos ir išvadų apie bendrijos ūkinę ir finansinę veiklą 2013 m. tvirtinimas.

3.1. Revizorės atlikto patikrinimo ataskaita ir išvados apie bendrijos 2013 m. ūkinę ir finansinę (pristato revizorė Kristina Kitrienė).

3.2. Siūlymas: patvirtinti revizorės atlikto patikrinimo ataskaitą ir išvadas apie bendrijos 2013 m. ūkinę ir finansinę veiklą.

4.      2014 m. bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir tvirtinimas.

4.1. Buhalterė pristato parengtus du bendrijos pajamų ir išlaidų 2014 metams sąmatos projektus (buhalterė Danutė Kovalenko).

4.1.1. Pirmas projektas: siūloma bendrijos 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos suma 68400,00 Lt.

4.1.2. Siūlymas: patvirtinti pagal parengtą pirmą projektą bendrijos 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos sumą 68400,00 Lt.

Jeigu nepatvirtinamas pasiūlytas 4.1.1. punkte nurodytas Pirmas sąmatos projektas, tada siūlomas tvirtinimui 4.1.3. punkte nurodytas Antras sąmatos projektas:

4.1.3. Antras projektas: siūloma bendrijos 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos suma 64800,00 Lt.

4.1.4. Siūlymas: patvirtinti pagal parengtą antrą projektą bendrijos 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos sumą 64800,00 Lt.

4.2. Siekiant įgyvendinti šio bendrijos susirinkimo patvirtintą 2014 metų bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą pagal Pirmą projektą, siūloma bendrijos nariams ir ne bendrijos nariams, turintiems žemės sklypus bendrijos teritorijoje, nustatyti 2014 metams 190,00 Lt dydžio metinį nario (administravimo) mokestį už kiekvieną žemės sklypą. Mokestis turi būti sumokėtas iki 2014-08-31.

Jeigu nepatvirtinamas pasiūlytas 4.1.1. punkte nurodytas Pirmas sąmatos projektas, tada pagal 4.1.3. punkte nurodytą Antrą sąmatos projektą siūloma:

4.3. Siekiant įgyvendinti šio bendrijos susirinkimo patvirtintą 2014 metų bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą pagal Antrą projektą, siūloma bendrijos nariams ir ne bendrijos nariams, turintiems žemės sklypus bendrijos teritorijoje, nustatyti 2014 metams 180,00 Lt dydžio metinį nario (administravimo) mokestį už kiekvieną žemės sklypą. Mokestis turi būti sumokėtas iki 2014-08-31.

4.4. Siūloma nustatyti metinį kelių priežiūros mokesčio dydį – 50,00 Lt bendrijos nariams ir ne bendrijos nariams. Mokestis turi būti sumokėtas iki 2014-08-31. Mokestis skiriamas esamų bendrijoje kelio dangų sustiprinimui žvyru, greideriavimui pagal poreikį bei sniego valymui žiemos metu.

4.5. Siūloma nustatyti stojamąjį bendrijos nario mokesčio dydį – 100,00 Lt. Paveldėjus žemės sklypą bendrijos teritorijoje, stojamasis bendrijos nario mokestis netaikomas. Žemės sklypo dovanojimo atvejais nustatomas stojamasis bendrijos nario mokestis – 100,00 Lt.

4.6. Siūloma patvirtinti darbuotojų etatinius atlyginimų dydžius – bendrijos pirmininkei – 1,4 MMA (minimalus mėnesinis atlyginimas), bendrijos buhalterei 1 MMA, bendrijos teisininkui – 1 MMA.

4.7. Siūloma bendrijos interneto svetainės priežiūrai skirti 200,00 Lt sumą.

5.     Dėl likusių pinigų grąžinimo bendrijos nariams už bendrijoje esančios senosios antžeminės elektros linijos ir naujosios požeminės elektros linijos projektavimo darbus.

5.1. Siūloma grąžinti bendrijos nariams, turintiems žemės sklypus Tauro 10, 11, 12, 13, 14 ir 15 gatvėse, kurie buvo sumokėję už antžeminių elektros linijų minėtoms gatvėms priskirtos elektros transformatorinės įrengimą ir prie elektros tinklo prijungtų vartotojų galios didinimą, nepanaudotų įmokų likutį.

5.2. Siūloma grąžinti bendrijos nariams pagal AB VST pateiktą sąrašą, kurie buvo sumokėję už požeminių elektros linijų naujos elektros transformatorinės pastotės projektą, nepanaudotų įmokų likutį.

6.  Dėl gauto Klaipėdos miesto savivaldybės pasiūlymo prisidėti surinktomis bendrijos narių nuosavomis lėšomis prie numatomo Akmenų gatvės projektavimo ir sutvarkymo.

6.1. Pagal gautą raštą iš Klaipėdos m. savivaldybės nei viena įmonė nepareiškė noro prisidėti nuosavomis lėšomis prie Akmenų g. tvarkymo. Susisiekus su Klaipėdos m. savivaldybės specialiste buvo paaiškinta, kad bendrija gali prisidėti surinktomis nuosavomis lėšomis prie Akmenų g. specialaus rekonstrukcijos plano projekto parengimo, savo nuožiūra surinkdama nuo 20.000,00 Lt iki 30.000,00 Lt sumą bei pasirašyti su Klaipėdos m. savivaldybe bendradarbiavimo sutartį. Klausimas: ar bendrijos nariai pritaria prie Klaipėdos m. savivaldybės pateikto pasiūlymo dėl Akmenų g. tvarkymo prisidedant surinktomis nuosavomis bendrijos narių lėšomis?

Jeigu gautam pasiūlymui iš Klaipėdos m. savivaldybės pritariama, tada teikiami pasiūlymai:

6.2. Siūlymas: šiam susirinkimui pritarus, prisidėti prie Klaipėdos m. savivaldybės specialaus plano projekto Akmenų g. rekonstruoti, surenkant iš bendrijos narių 30.000,00 Lt sumą (t.y. 83,33 Lt kiekvienam žemės sklypui).

6.3. Priėmus 6.2 punkte numatytą nutarimą, skirti Klaipėdos m. savivaldybės specialiajam planui Akmenų g. rekonstruoti 30.000,00 Lt sumą, t.y. iš kiekvieno žemės sklypo savininko renkama po 83,33 Lt.

Jeigu nepritariama 6.2 punkte numatytam pasiūlymui, tada teikiamas 6.4 punkte numatytas pasiūlymas:

6.4. Siūlymas: šiam susirinkimui pritarus, prisidėti prie Klaipėdos m. savivaldybės specialaus plano projekto Akmenų g. rekonstruoti, surenkant iš bendrijos narių 20.000,00 Lt sumą (t.y. 55,56 Lt kiekvienam žemės sklypui)

6.5. Priėmus 6.4 punkte numatytą nutarimą, skirti Klaipėdos m. savivaldybės specialiajam planui Akmenų g. rekonstruoti 20.000,00 Lt sumą, t.y. iš kiekvieno žemės sklypo savininko renkama po 55,56 Lt.

7.  Dėl bendrijos darbui reikalingo kompiuterio ir spausdintuvo pirkimo iš sukauptų ir sutaupytų lėšų. Dėl bendrijos darbui reikalingos patalpos nuomos šaltuoju metų laikotarpiu.

7.1. Siūloma iš bendrijos sukauptų ir sutaupytų lėšų nupirkti bendrijos darbui būtinas priemones: du kompiuterius bei vieną lazerinį spausdintuvą su dokumentų kopijavimo bei nuskaitymo (skenavimo) funkcija. Pirkimo finansavimas būtų iš sukauptų bei sutaupytų lėšų iš ankstesniais metais nedalyvavusių talkoje surinkto mokesčio, bendrijos nrių stojamojo mokesčio bei surinktos skiriamos 2 proc. paramos.

7.2. Siūloma surasti ir išnuomoti bendrijos darbui ir veiklai vykdyti reikalingą patalpą šaltuoju metų laikotarpiu. Numatomos patalpos nuomos kaina ne didesnė kaip 200,00 Lt per mėnesį, pridedant mokesčius už komunalinius patarnavimus. Patalpos nuomos sutartis pasirašoma vieneriems metams.

8.      Dėl bendrijos narių pavasarinės talkos organizavimo.

8.1. Bendrijoje tapusi tradicija kiekvieną pavasarį organizuoti švarinimosi talką. Bendrijoje švarinimosi talkos yra būtinos ir būti prišiukšlintoje teritorijoje niekas nenori. Siūloma organizuoti švarinimosi talkas kiekvieną pavasarį, prisiderinant su visuotine švarinimose talka “Darom”.

8.2. Siūloma organizuoti bendrijoje švarinimosi talką registruojant dalyvius pagal sąrašą. Nedalyvavusieji talkoje privalo susimokėti priimtą ir patvirtintą mokestį. Už nedalyvavimą talkoje taikyti 20,00 Lt mokestį. Talkos dalyvius aprūpinti darbo priemonėmis (šiukšlių maišai, pirštinės).

8.3. Švarinimosi talką organizuoti Klaipėdos m. savivaldybės skelbiamomis talkos “Darom” dienomis.

8.4. Stambiagabaritinius šiukšlių konteinerius pastatyti prie bendrijos buveinės Tauro 7-oje gatvėje bei Tauro 12-oje gatvėje.

8.5. Nustatyti, kad giežtai draudžiama talkos metu mesti į konteinerius asbestinį šiferį ir padangas. Jei padangoms bus skirtas atskiras konteineris, pavienės padangos metamos į atskirą konteinerį, bendrijos nariai apie tai bus informuojami.

8.6. Talkos metu šiukšles rūšiuoti pagal paskirtus konteinerius.

Jeigu nepritariama 8.1., 8.2. ir 8.3. punktuose nurodytiems pasiūlymams, tada teikiamas 8.7. punkte numatytas pasiūlymas:

8.7.   Siūloma organizuoti bendrijoje kiekvieną pavasarį organizuoti švarinimosi talkas, neregistruoti talkų dalyvių ir nerinkti nedalyvavusių talkose mokesčio. Talkos metu neteikti jokių priemonių (šiūkšlių maišų, pirštinių).

Jeigu nepritariama 8.7. punkte nurodytam pasiūlymui, tada teikiamas 8.8. punkte numatytas pasiūlymas:

8.8. Neorganizuoti bendrijoje švarinimosi talkų.

9. Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtos nutarties vykdymo pagal UAB KRATC naudai priteistą reikalavimą.

9.1.            Buvo netenkintas SB „Tauras“ skundas adminitracinėje byloje Nr. A-602-279/2014 ir yra priimta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro naudai (KRATC), pagal kurią priteista išieškoti iš SB “Tauras“ 65.640,66 Lt (šešiasdešimt penkis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt litų, 66 ct) nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Bendrijos valdyba nusprendė, kad valdybos pirmininkė atsiskaitytų su UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį.

Bendrijos nariams reikės pristatyti pažymas iš UAB KRATC, kurioje turi būti pateikta detali informacija apie fizinio asmens faktiškai sumokėtas atliekų tvarkymo rinkliavas, nurodant kiek ir už kokį laikotarpį žemės sklypų savininkai yra atsiskaitę pagal tokius laikotarpius:

9.1.1. nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d.,

9.1.2. nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.,

9.1.3. nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.

9.2. Nustatyti nurodytų pažymų pateikimo terminą iki 2014 m. liepos 31 dienos.

9.3. Kiekvienam bendrijoje esančio žemės sklypo savininkui tenkanti priteisto mokesčio suma bus paskaičiuojama pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtą nutartį.

PASIŪLYMAI DĖL SĄMATOS

Parsisiųsti: samatos projektai.pdf

REVIZORĖS IŠVADOS

Revizorės išvados šiemet kaip niekada kuklios – nepateikta jokių skaičių, tik lakoniškai konstatuojama, kad pažeidimų nėra. Ar tokia turi būti revizorės ataskaita ir kokia veiksmų laisvė yra suteikta bendrijos pirmininkei, kai tik tiek tikrinama bendrijos veikla, palieku spręsti kiekvienam asmeniškai.

Parsisiųsti: 2013m Revizorės išvados.pdf

9 komentarai apie “Pirmasis narių susirinkimas – balandžio 26-tą dieną (neįvykęs) [Atnaujinta]”

 1. 1856, 04 Lt suma kaip išlaidos nurodomas namelio nusidėvėjimas. Kiek galima nepagrįstai reikalauti iš sodininkų mokėti išlaidas, kurių nebuvo ir nėra. Namelio nusidėvėjimo suma yra ne išlaidos, o sąnaudos. Tie tūkstančiai nebuvo išleisti nei per kasą nei per banką, tai tik buhalterinis įrašas, koreguojantis namelio likutinę vertę. Kam tos buhalterės, revizorės, jei elementarių buhalterinių įrašų nesuvokia? O gal tai sąmoningi veiksmai, tuštinantys sodininkų kišenes? Kiek metų tai tęsiasi? Kiek tūkstančių nusidėvėjimu prisidengiant buvo surinkta iš sodininkų? Sodininkai, būkite atidūs, akivaizdu, kad abejingumu naudojamasi.
  dėl darbo užmokesčio dydžių pakeitimų – balsuodami būkite atidūs, minimalus darbo užmokestis turi tendenciją didėti, tokiu atveju, padidėtų ir s/b Tauras darbuotojų atlyginimai ir be tokio sprendimo priėmimo.
  Turint sodą s/b Tauras privalu būti budriam…

  Atsakyti
 2. Pastebėjimas dėl KRAC skolos. Jeigu bendrijos nariu asmuo tapo nuo 2011-01-01 ar vėliau (nes skola skaičiuota už 2008-2010 m. laikotarpį) tada jam turėtu nereikėti mokėti jokių mokesčių pagal Bendrijos pralaimėtą ginčą. Esmė ta, kad kai asmuo įsigyja nekilnojamąjį turtą jis turi būti informuojamas apie visas su šiuo turtu susijusias skolas, šiuo atveju tai atlieka notaras. Pavyzdžiui perki sklypą, kuris nesusimokėjo už komunikacijas, tada notaras informuoja pirkėją, kad yra tokia skola. Šiuo atveju kadangi už atliekų tvarkymą nemokėjo buvęs sklypo savininkas ir bendrijos narys, manyčiau bendrija ir turi kreiptis į buvusį narį ir sklypo savininką dėl atsiradusios skolos sumokėjimo. Aišku tai greičiausiai vėl įsuks bendriją į naują teismų karusėlę.

  Atsakyti
 3. Visiskai sutinku su Vilija, kad reikia būti ypač atidiems. Pvz.: pateikiamoje 2014 m sąmatoje, sklypų skaičius bendrijoje nurodomas-360; praėjusiais metais buvo 361; LAT nutartyje deklaruojama, kad sklypų skaičius bendrijoje yra 365. O tai labai daug reiškia, kai reikia dalinti sumas, kurias bendrijos narys privalo mokėti bendrijai (tarkim už vandentekį, kelius, šiukšles ir t.t).

  Atsakyti
 4. Iš tikrųjų, pastebėjimai dėl sąmatos labai geri. Paskaičiavau, kad iš sąmatos pašalinus namelio nusidėvėjimą ir padalijus sumą 361 sklypui – gaunasi maždaug 168 Lt. Taigi visai sėkmingai dabartinėms bendrijos išlaidoms užtektų 170 Lt nario mokesčio, netgi susidarytų beveik 600 Lt rezervas nenumatytoms išlaidoms. Ir čia tiesiog elementari (tačiau TEISINGA) matematika. Nario mokestį galima būtų sumažinti ir žymiai labiau, jeigu būtų optimizuotos bendrijos išlaidos.

  Atsakyti
 5. S.B. Tauras įstatų 37 punkte, nustatyta, kad Bendrijos valdyba veikia pagal bendrijos narių susirinkimo patvirtintą darbo reglamentą. Iki šio valdybos darbo reglamentas viešam svarstymui nepateiktas, visuotinio susirinkimo nepatvirtintas. Ankstesniuose susirinkimuose buvo bandoma reglamentą patvirtinti susirinkime, bet nepavyko, kadangi bendrijos nariai nebuvo supažindinti ir susirinkimas pareikalavo valdybos pateikti reglamentą viešam svarstymui. Bet jau gal pora metų “slaptasis reglamentas” guli pirmininkės stalčiuje.
  Analizuojant darbuotvarkę, matome, kad valdyba susirinkimui spręsti pateikia ne visus šiuo metu aktualius bendrijai klausimus. Nėra klausimo apie vandentiekio, kanalizacijos tinklus. Bet talkos klausimas kišamas į darbuotvarkę, nors talkos klausimas buvo išspręstas praėjusiame susirinkime. Susirinkimo darbotvarkę valdyba sudarė nesuderinusi su bendrijos nariais.
  Valdybos darbo reglamente turėtų būti numatyta tvarka, kaip sudaryti valdybos susirinkimų darbotvarkę, kaip su ja supažindinti bendrijos narius, kaip galima bendrijos nariams papildyti darbotvarkę. Reglamente turi būti numatyta, tvarka kaip bendrijos nariams papildyti valdybos susirinkimo dienotvarkę. Priimti valdybos susirinkimų nutarimai turi būti paviešinti bendrijos nariams.
  Kol nebus valdybos reglamente numatyta, kaip bendrijos nariai gali dalyvauti bendrijos valdyme, tol bus tokia “nesveika” situacija, kokia yra dabar, tol nebus viešumo bendrijoje. Ši valdyba nesilaiko bendrijos įstatų 37 punkto reikalavimo. Jei valdyba per keletą metų negali pasitvirtinti savo darbo reglamento visuotiniame susirinkime, tai valdyba neatstovauja bendrijos narių interesus. Aplamai ar jos sprendimai priimti susirinkimuose yra teisėti? Tai kyla klausimas kam tokia valdyba yra reikalinga. Man ne.

  Atsakyti
 6. Ir aš buvau už tai, kad būtų ugdomas žmonių sąmoningumas. Deja, talkoje dalyvavo gal iki 10 žmonių. Supratau, kad iki savanoriško savo kiemo tvarkymo mums dar tolokai. Gaila. Visada sakau, kad, jei keli kitiems labai aukštus reikalavimus, tai pirmiausia tokius pat turi kelti ir sau. Tik tada gali reikalauti iš kitų. Gal pirma atlikime pareigas, o nemosuokime šūkiais ir kaltinimais?

  Atsakyti
 7. apie vandentieki tyla gandas sklinda kad rengiamas dar vienas projektas naujam konkursui be ;KLAIPEDOS VANDENU;trečiam etapui vykdyti kad nereiketu gražinti likučiu žmonems.o nameli su visais baldais galima nupirkti už10000lt matet kokia aplinka irengta už6000lt net piktžoliu apsiravet nesugeba pirmininke už tokia alga.matyt tarp saviškiu saugiau

  Atsakyti
  • Nameliui vos 4 metai ir sąmoningai jo nepriziūri, šiandien nori naujo- net langus išdauzė.Kiek proto reik turėti? Dazų kibiras, pora teptukų pora rankų-namas kaip naujas. O zmones gaunantys algą iš bendrijos narių pinigų-tai jau visa brigada,kurie mielai pasidarbuos puoselėdami namuko išorę, juk ne uz ačiū,juk ne svetimiem ,o sau patiems.Ir gėlių pasisodint būtina…

   Atsakyti

Parašykite komentarą