Straipsnis dienraštyje “Klaipėda” – “Sodų bendrijų paradoksai”

Šiandien dienraštis “Klaipėda” publikavo puikų straipsnį apie sodininkų bendrijas. Ištrauka:

Per šalį praūžus persitvarkymo bangai, nusiplanavusią planinę ekonomiką perkėlus ant rinkos ekonomikos bėgių, sodų nuomininkams buvo leista sklypelius išsipirkti. Tai iš pagrindų pakeitė buvusių nuomininkų statusą. Jie tapo savininkais, o bendrijų vadovybė, pardavusi sklypelius buvusiems jų nuomininkams, prarado teisę disponuoti ta žeme bei kištis į tų sklypelių savininkų reikalus. <…> Iš pirmo žvilgsnio bendrijos, pardavusios pagrindinį savo turtą – žemę, lyg ir baigė savo egzistenciją. Buvo net prabilta apie jų žinioje likusių kelių bei kanalų perdavimą rajonų savivaldybėms, seniūnijoms, o elektros tinklų perdavimą elektros tiekėjams. Tačiau tai tuo pat metu būtų buvusi ir nerūpestingo gyvenimo pabaiga sodų bendrijų bei sodininkų draugijų ir asociacijų vadovybei.

Todėl net iki pat šių dienų jiems taip gaila palikti šiltas vietas prie bebaigiančių subyrėti sodų bendrijų valdžios lovio. Tad ši bendrijų užbaigimo epopėja tebesitęsia iki pat šiol.

Skaitykite daugiau: Straipsnis dienraštyje “Klaipėda” – “Sodų bendrijų paradoksai”

Parašykite komentarą