Pasiūlymai 2013-06-29 SB “Tauras” susirinkimui

(5)

Visą darbotvarkės dokumentą galite parsisiųsti: 2013-06-29 darbotvarke su pasiulymais.doc

Vandentiekio projekto 3 etapo užbaigimas

Iniciatyvinė grupė siūlo balsuoti PRIEŠ naujo rangovo samdymą. Manome, kad tai atspindės didžiosios dalies bendrijos narių interesus:

1. Pinigai už neįrengtus įvadus būtų grąžinti tiems, kuriems įvadai neįrengti:

1.1. Tie, kuriems įvadai reikalingi, galės tai padaryti už atgautas lėšas (įvado sąmata apie 4000 Lt).
1.2. Tie, kuriems įvadai nereikalingi, galės tai padaryti atsiradus poreikiui už atgautas lėšas.

2. AB „Klaipėdos vanduo“ savo lėšomis šiuo metu įrengia vandentiekio tinklus kitose sodininkų bendrijose Klaipėdoje (SB „Dobilas“, SB „Inkaras“, SB „Ramunė“, SB „Renetas“), todėl SB „Tauras“ turi pasiekti, kad išlaikant lygias teises AB „Klaipėdos vanduo“ įrengtų vandentiekį ir likusioje SB „Tauras“ dalyje.

3. Kadangi Sodininkų bendrijų įstatyme numatytas vandentiekio tinklų išpirkimas iš sodininkų bendrijų, o jau pradėtame vykdyti Klaipėdos m. strateginiame plane 2013 -2020 m. numatyta išpirkti vandentiekio tinklus iš privačių savininkų (pvz. SB „Tauras“), siūlome pakartotinai kreiptis į Klaipėdos m. savivaldybę ir AB „Klaipėdos vanduo“ reikalaujant išpirkti jau įrengtus SB „Tauras“ vandentiekio tinklus.

4. Tik tokiu būdu galime tikėtis atgauti pinigus, investuotus į vandentiekį ir nepradėti iš naujo teismų „maratono“.

Darbotvarkė su balsavimo pasiūlymais

1. Ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ:
1. Nėra detalizuotų likučių – neįmanoma spręsti apie mokesčių surinkimą, reikalingo jų dydžio nustatymą.
2. Didelės dalies bendrijos narių nepasitikėjimas valdyba ir pirmininke.
3. Neracionaliai tvarkomi bendrijos finansai – įdarbinti du teisininkai, taip pat papildomai mokama už teisines paslaugas šių teisininkų įsteigtoms teisinėms įmonėms.
4. Nesėkmingai vykdomas vandentiekio įrengimo projektas.
5. Nevaisingi bandymai perduoti vidaus kelius ir parduoti vandentiekį.

2. Revizoriaus išvadų apie finansinę veiklą tvirtinimas.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ, nes netinkama veiklos ataskaita (nėra detalizuotų likučių).

3. Bendrijos talkos organizavimas. Siūloma rinkti mokestį už nedalyvavimą talkose.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Talkas palikti, baudas panaikinti.

4. Bendrijos veiklos organizavimo ir valdymo tvarkos nustatymas.
4.1. Dėl skolų išieškojimo iš bendrijos skolininkų. Siūloma skolas išieškoti teismine tvarka, sudaryti sutartis dėl skolų išieškojimo.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Siūlyti siųsti pranešimus apie skolą. Teisininkus samdyti konkrečiai bylai, o ne ilgalaikėms sutartims.

4.2. Dėl darbuotojų etatų.
4.2.1. Siūloma palikti teisininko etatą.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Teisininko etato laikymas reiškia, kad jiems atlyginimą moka ir tie, kuriems laiku atsiskaito ir jiems teismai nevyksta.

4.2.2. Siūloma sudaryti sutartis su teisinių paslaugų firmomis dėl teisinių paslaugų teikimo.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Bendrijos rengiami raštai yra ne teisinio pobūdžio, o bendrijos pirmininko kompetenciją atitinkantys dokumentai. Dokumentus rengti yra pirmininko pareiga.

4.2.3. Teisinių raštų nerengti.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Raštus rengti pirmininkei pagal kompetenciją.

4.3. Siūloma patvirtinti pirmininkės atlyginimą 2,6 MMA („atskaičius mokesčius“), t. y. 2600 Lt „į rankas“.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Kitų panašių bendrijų pirmininkų atlyginimai svyruoja nuo 1000 iki 1600 Lt neatskaičius mokesčių. Siūloma palikti pirmininkės atlyginimą tą patį, t. y. 1400 Lt neatskaičius mokesčių.

4.4. Dokumentų nariams pateikimas.
4.4.1. Samdyti įmonę dokumentų pateikimui, nuskaitmeninimui.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Siūloma, kad dokumentus išdavinėja pirmininkė, išlaidos – į kanceliarines prekes.

4.4.2. Siūloma, kad narys atlygina išlaidas.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Siūloma, kad išlaidos už dokumentų išdavimą būtų įtraukiamos į išlaidas kanceliarijai. Narys turi teisę gauti informaciją pagal Sodininkų bendrijų įstatymą.

4.4.3. Siūloma panaudoti likutį nedalyvavimo talkoje mokesčių, 2% paramos, stojamųjų mokesčių, surinktų už knygeles, panaudoti kompiuterinės technikos įsigijimui.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: UŽ, jeigu nusprendžiama, kad dokumentus išdavinės bendrijos pirmininkė ir jeigu dabartinis kompiuteris nebėra tinkamas. Priešingu atveju: PRIEŠ.

4.5. Buhalterės etato klausimas. Siūloma palikti buhalterės etatą.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Siūloma samdyti buhalterinę įmonę, sutaupant nuo 4000 iki 12700 Lt kiekvienais metais. Buhalterė „kainuoja“ 1300 Lt su visais mokesčiais kiekvieną mėnesį, buhalterinių įmonių apklausos metu gauti pasiūlymai svyruoja nuo 250 Lt iki 970 Lt su visais mokesčiais.

4.6. Adresų tikslinimas.
4.6.1. Skolininkų adresus tikslinti Registrų centre.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Siūlyti adresus pranešti pirmininkei patiems sodininkams.

4.6.2. Išduoti knygeles.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Modernių technologijų laikais knygelės neprasmingos ir nereikalingos.

4.7. Valdybos darbo reglamento tvirtinimas.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ, nes nebuvo suteikta galimybė su juo susipažinti. Ar jis egzistuoja?

5. Mokesčiai.
5.1. Mokesčių, tikslinių mokesčių tvirtinimas: 230 Lt nario mokestis, 50 Lt kelių tvarkymas, 20 Lt talkos mokestis.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Mokesčius mažinti: nario mokestį dėl sumažėjusio darbuotojų skaičiaus, kelių priežiūros mokestį, priklausomai nuo sukaupto likučio ir vidutiniškų išlaidų, mažinti iki 30-40 Lt, talkos mokestį panaikinti. Siūloma taip pat mažinti stojamąjį mokestį, netaikyti jo dovanojant sklypą nario teises šeimos nariui.

5.2. Skolos už tinklus. Siūloma išieškoti teismine tvarka.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Siūlyti skolas išieškoti tik jei bendrijai bus palankus 7 teisėjų kolegijos sprendimas ir jei šiame sodininkų susirinkime bus nuspręsta tęsti projektą.

5.3. Kelių priežiūra. Siūloma sudaryti sutartį su įmone dėl nuolatinės priežiūros.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Esant galimybei, kad kelius perims savivaldybė, neverta sudaryti ilgalaikes sutartis. Siūloma kelius tvarkyti pagal poreikį ir turimas lėšas.

5.4. Kelių priežiūra. Siūloma prižiūrėti pagal poreikį, surinktas lėšas.

Bendrijos valdybos siūlymas: nežinomas.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: UŽ.

5.5. Siūloma kelių nebeprižiūrėti.

Bendrijos valdybos siūlymas: nežinomas.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Kol keliai neperduoti, tenka patiems juos prižiūrėti.

6. Sąmatos tvirtinimas. Siūloma patvirtinti sąmatą.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Atsisakius teisininkų, buhalterės, sumažinus kelių mokestį, panaikinus talkos mokestį – sąmata neatitinka realybės.

7. Kelių perdavimas. Siūloma kelius perduoti Klaipėdos savivaldybei.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: UŽ. Savivaldybei atsisakius perimti kelius – siekti to teismine tvarka (arba priklausomai nuo vyriausybės naujai sudarytos darbo grupės pateiktų siūlymų ir rezultatų – perduoti kelius nustatyta tvarka).

8. Vandentiekio tinklai.
8.1. Siūloma parduoti inžinerinius tinklus AB „Klaipėdos vanduo“ už rinkos kainą.

Bendrijos valdybos siūlymas: NEŽINOMAS.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: UŽ. Tinklų išpirkimas numatytas Sodininkų bendrijų įstatyme ir Klaipėdos strateginiame plane. Jeigu nepavyksta to pasiekti prašymais, ginčyti atsakymus teisme.

8.2. Siūloma patvirtinti sąlygas ir baigti rengti tinklus.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Siūloma stabdyti projekto rengimą (bent kol bus 7 teisėjų kolegijos sprendimas) ir vietoje to siekti, kad tinklus išpirktų įstatymo nustatyta tvarka AB „Klaipėdos vanduo“, bei įrengtų likusią dalį, kaip kad tai daroma kitose sodininkų bendrijose Klaipėdoje.

8.3. Parduoti nebaigtus tinklus už simbolinę kainą.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Įstatyme numatyta, kad tinklai turi būti išperkami pagal esamą būklę. Klaipėdos strateginiame plane numatytas tinklų išpirkimas. Kitose bendrijose įvedinėjamas vandentiekis AB „Klaipėdos vanduo“ lėšomis, reikia siekti lygių teisių ir „Tauro“ bendrijoje.

9. Narių šalinimas.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Siūloma nešalinti narių vien dėl to, kad jie gina savo teises įstatymų nustatyta tvarka ir kelia nepatogumus pirmininkei reikalaudami veiklos skaidrumo.

10. Žemės nuomos mokesčio klausimas.
10.1. Siūloma grąžinti permoką laiku sumokėjusiems.

Bendrijos valdybos ir iniciatyvinės grupės siūlymas: UŽ.

10.2. Delspinigius paskirstyti pavėlavusiems sumokėti, todėl jiems grąžinti mažesnę permoką.

Bendrijos valdybos ir iniciatyvinės grupės siūlymas: UŽ.

11. Bendrijos narių sprendimų, priimtų 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 m. pakartotinis patvirtinimas.

Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Dėl skaidrumo trūkumo, nepajėgumo vykdyti priimtus sprendimus.

5 komentarai apie “Pasiūlymai 2013-06-29 SB “Tauras” susirinkimui”

 1. parduoti tinklus Klaipėdos vandenims galima tik pabaigus objektą, pridavus valstybinei komisijai, sudarius tinklų kadastrų bylą, užregistravus Registrų centre. Kadastrinėje byloje tinklai bus įkainuoti, tai ir bus rinkos kaina, už kurią sodai turėtų parduoti tinklus. Tokia yra tvarka. Tik kai Registrų centras įkainuoja tinklus galima juos bandyti pardavinėti. Gerb. Zikarai pagal Jūsų paskelbtą dienotvarkę, matau, kad Jūs nesate susidūręs su objektų pridavimu , jų įteisinimu, todėl klaidinate sodininkus. Jei sustabdoma statyba, tai reikia perdaryti techninį projektą 1 ir 2 etapams (kaina apie 40-60 ūkstančių litų), išimti naują statybos leidimą 1,2 etapams ir 1, 2 etapų pridavimas valstybinei komisijei. Kyla klausimas ar savivaldybė išduos naują leidimą, galimas varijantas, kad ne, jei susigaudys, kad pridavus bus paduoti į teismą dėl tinklų išpirkimo. Jūsų pasakymas, kad tinklų tolimesnis statybos sustabdymas, atspindės didžiosios dalies bendrijos narių interesus, yra melas. Statybos stabdymas- nesumokėjusių už tinklų statybą interesas, ir Jūs atstovaujate tik tų “sodininkų” interesus , kurie nesumokėjo už tinklus. Ką pasakysite tiems sodininkams, kurie sumokėjo po 13000 Lt , o tinklai jų gatvėse dar nepakloti? Kas jiems grąžins pinigus?

  Atsakyti
 2. 11. Bendrijos narių sprendimų, priimtų 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 m. pakartotinis patvirtinimas.

  Bendrijos valdybos siūlymas: UŽ.

  Iniciatyvinės grupės siūlymas: PRIEŠ. Dėl skaidrumo trūkumo, nepajėgumo vykdyti priimtus sprendimus.
  Jūsų argumentas prieš: nėra konkretumo. Neturite pagrįstų faktų. Kokios informacijos Jums trūksta, kad būtų skaidru? Dėl “nepajėgumo”- jei nėra pinigų, nesumokėjot įnašų, kaip toliau tęsti projektą? O gal Jūs galite atvesti rangovą, kuris sodų bendrijai tęstų ir baigtų darbus, ir sutiktų laukti apmokėjimo, kol Jūs sugalvosit sumokėti įnašus. Sumokėkit įnašus ir darbai bus tęsiami. Nepajėgus Jūs Zikarai sumokėti įnašą. Bendrija pajėgi užbaigti darbus.Pasiruoškit ryt susirinkime atsakyti į šiuos klausimus.

  Atsakyti
 3. juokinga Astos pozicija, ledai pajudejo jusu nenaudai, uzteks tu nesamoniu…Kas padengs teismu islaidas? Ar bus priimtas kazkoks sprendimas? As tikrai nesiruosiu dengti pirminkes islaidu. Tegul dengia is savo algos del savo nekompetencijos.

  Atsakyti
 4. ieskom labdaros, kas padengs ASTULES 1500 lt as tikrai nedengsiu. varykit gerbejai ir toliau, didinikt mokescius, protaukit

  Atsakyti
 5. Nuversim Astą, pastatysim Mindaugą. O mokesčius mokėsim Mindaugui, kas nuo to pasikeis. Po mėnesio atsiras (jau yra, paskutiniam susirinkime matėm, kad iniciatyvinė grupė patyrė fiasko) 200 nepatenkintų sodininkų naujo pirmininko politika,kurie sumokėjo įnašus, sušauks susirinkimą ir perinks ką tik išrinktąjį. Iš paskutinio susirinkimo matėm, kad iniciatyvinė grupė nepasiekė išsikeltų tikslų. Vadinasi ji neatstovauja daugumos valios. Dauguma yra sodo gyventojai, kurie yra įsikasę į šia žemę, gyvena čia. Iniciatyvinei grupei kas vadovauja-žmonės iš pašalės, turintys butus, namus mieste, jų tikslas nė lito neinvestavus, progai pasitaikius parduoti brangiai sklypus. Tokių susidaro ne tiek ir daug. Todėl kažin ar pavyks nuversti esamą valdybą. Kokia ta valdyba bebūtų, bet šiuo metu nematome, kas galėtų tęsti nebaigtus darbus. Simas su kompanija yra ne kūrėjai, bet ardytojai, griovikai, vykdantys “kažkieno” sugalvotą planą.

  Atsakyti

Parašykite komentarą