2013-06-26 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimas (Atnaujinta)

(11)

Šiandien buvo paskelbtas sprendimas vienoje iš SB „Tauras” bylų Lietuvos Aukščiausiame Teisme dėl skolos priteisimo (bylos nr. 2-06-3-16070-2011-9). Nepatvirtintais duomenimis, nuspręsta panaikinti antrosios instancijos teismo sprendimą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Tai reikštų, kad byla buvo išspręsta ne bendrijos naudai.

Kai informacija apie šį sprendimą bus patvirtinta – informuosiu.

Primenu, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimai neskundžiami.

PAPILDYTA 2013-07-02: 

LAT sprendimą galima peržiūrėti Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko. Pagrindinis motyvas, kodėl nepriteista skola – byloje pasirinktas neteisingas atsakovas, kuriam sklypas jau nebepriklauso. Tačiau teismas pasisakė ir dėl kitų svarbių aspektų:

Bendraturtis turi teisę atsisakyti paslaugų, teikiamų asmeniniams sodo savininkų poreikiams tenkinti, panaudojant bendrą turtą ir nemokėti atitinkamo atlyginimo už jas, tačiau tai neturi įtakos jo, kaip bendraturčio, pareigoms dalyvauti eksploatuojant bendrąjį turtą.

Bendrijos narių 2007 m. birželio 16 d., 2008 m. gegužės 31 d. ir 2009 m. rugsėjo 12 d. susirinkimuose priimti sprendimai bendrijoje įrengti inžinerinius tinklus. Šie bendrijos sprendimai atitinka sodininkų bendrijos narių susirinkimo kompetenciją, nustatytą Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 15 punkte, yra galiojantys ir privalomi visiems sodo sklypų valdytojams nepriklausomai nuo jų narystės Bendrijoje. Sodo sklypų savininkai, manydami, kad Bendrijos reikalaujami vykdyti sprendimai pažeidžia jų teises ar teisėtus interesus, įstatyme nustatyta tvarka savo nuožiūra gali pasinaudoti teise į teisminę gynybą. Šioje byloje nurodytų Bendrijos sprendimų teisėtumas dėl naujų bendrosios nuosavybės objektų sukūrimo neginčijamas, todėl teisėjų kolegija šiuo klausimu nepasisako.

Visi sodininkai ir kiti asmenys, įsigiję mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, privalo atlikti pareigas, kylančias iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo, įskaitant pareigą mokėti įmokas, reikalingas šių objektų įrengimo ir eksploatavimo išlaidoms padengti.

Apibendrinant – LAT sprendime yra teiginių, palankių ieškovui (sodininkų bendrijai), yra ir tokių, kurie suteikia galimybę atsisakyti nereikalingų paslaugų ir nemokėti atitinkamų mokesčių. Apie sprendimų teisėtumą LAT apskritai nepasisako. Taigi lieka laukti kitos bylos Lietuvos Aukščiausiame Teisme išaiškinimo – sprendimas turėtų būti paskelbtas jau šį ketvirtadienį, liepos 4 d.

11 komentarų apie “2013-06-26 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimas (Atnaujinta)”

 1. Sakyčiau, patvirtino, kas ir taip buvo aišku. Tiesiai šviesiai teismas pasisakė, kad narių susirinkimuose priimtas sparendimas dėl komunikacijų buvo teisėtas ir yra VISIEMS nariams privalomas. O bendrija pralošė bylą tik todėl, kad pasirinko netinkamą atsakovą. Būtų atsakovu buvusi žmona būtų bendrija laimėjusi bylą.

  Atsakyti
  • Nelabai suprantu, kaip gali but jog teismas pasake, kad nariu sprendimas del vandentiekio visiems privalomas, bet bendrija pralose byla del vandentiekio…. Jau ir idomu pasidare pamatyt teismo pilnas isvadas.

   Atsakyti
 2. Pasižiūrėkite tinklalapyje litex.lt
  Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartis 2013m. birželio 26 d. Civilinė byla Nr.3K-3-366/2013 Proceso Nr. 2-06-3-16070-2011-9. Cituoju:
  Teisėjų kolegija konstatuoja:
  „Kiekvienas sodo sklypo savininkas, nepaisant to, yra jis bendrijos narys ar ne, šioje yra bendrojo naudojimo objektų bendraturtis. Dėl to visi sodininkai ir kiti asmenys, įsigiję mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, privalo atlikti pareigas, kylančias iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo, įskaitant pareigą mokėti įmokas, reikalingas šių objektų įrengimo ir eksplotavimo išlaidoms padengti. Pažymėtina, kad nurodytą pareigą sodo sklypo savininkas, ne bendrijos narys, turi nepaisant to, yra jis sudaręs rašytinę sutartį su sodininkų bendrija ar ne (Sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 5 dalis), nes bendraturčio pareiga padengti bendro turto eksploatavimo išlaidas atsiranda daiktinės teisės pagrindu…”
  „Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl buvusio sodo sklypo savininko- sodininkų bendrijos nario prievolės sumokėti už inžinerinių tinklų sodininkų bendrijoje įrengimą. Bendrijos narių 2007 m. birželio 16 d, 2008 m. gegužės 31 d. ir 2009 m. rugsėjo 12 d. susirinkimuose priimti sprendimai bendrijoje įrengti inžinerinius tinklus. Šie bendrijos sprendimai atitinka sodininkų bendrijos narių susirinkimo kompetenciją, nustatytą Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 15 punkte, yra galiojantys ir privalomi visiems sodo sklypų valdytojams nepriklausomai nuo jų narystės Bendrijoje.”
  Kaip teigia Zikaras, kad teismas priėmė nepalankų sprendimą bendrijai, tai tik viena medalio pusė, kuri yra reikšminga tik tam buvusiam sod. bendrijos nariui, kuris išsiskyrė su žmona ir jei paliko sodą. Jei žmona savanoriškai nesumokės įnašų, bendrija ją paduos į teismą ir pagal aukščiausio teismo sprendimą turės sumokėti priklausančias įmokas už tinklų įrengimą. Toks likimas laukia ir visų kitų advokato apgautų žmonių. Užuojauta…

  Atsakyti
 3. LAT nutarties (5 lapas):
  ,,Bendraturtis turi teisę atsisakyti paslaugų, teikiamų asmeniniams sodo savininkų poreikiams tenkinti, panaudojant bendrą turtą ir nemokėti atitinkamo atlyginimo už jas, tačiau tai neturi įtakos jo, kaip bendraturčio, pareigoms dalyvauti eksploatuojant bendrąjį turtą.”
  Tie, kurie neturi pasistatę namų soduose, neturi jokio poreikio nei vandentiekio, nei nuotekų šalinimo įrengimams, tai pasinaudos LAT išaiškinimu ir atsisakys per prievartą siūlomų vandentiekio ir nuotekų šalinimo siūlomų paslaugų, tik negalės išvengti pareigų, susijusių su bendro turto išlaikymu – gerai, kad to bendro turto nedaug.

  Atsakyti
 4. galit atsisakyti paslaugų, nesijungti, kai bus pakloti tinklai. Bet už paklojimą turit sumokėti, toks yra Auščiausio teismo išaiškinimas.

  Atsakyti
 5. reikia kitame susirinkime, kurį vėl organizuoja Zikaras, pateikti susirinkimui pasiūlymą, kad Zikaras ir M.Karalius padengtų išlaidas, kurias patirs sodininkų bendrija nuo birželio 26 d. po Aukščiausio teismo išaiškinimo. Zikaro ir Karaliaus veikla prieštarauja sodinininkų bendrijos susirinkimų nutarimams, taip aukščiausio teismo išaiškinimui

  Atsakyti
 6. SBĮ numatytos tik ne Bendrijos narių prievolės, bet nėra jokių teisių. susidariusių balsuotojų daugųma, pvz. tie , kurie pasistatę pilaites sodų teritorijose, visada gali priimti sprendimus engiančius ne bendrijos narius – sodininkus ir taip pažeisti konstitucijos 35 str. t.y. versdami ne narius stoti į Bendriją.

  Atsakyti

Parašykite komentarą