Vandentiekis Klaipėdos strateginiame plane

(1)

2013-04-26 buvo patvirtintas Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2013-2020 metams. Jame dėmesys skirtas ir vandentiekio plėtrai.

Strateginio plano (visas tekstas.pdf) 27 psl. prie 2.1.3. uždavinio Efektyviai naudoti ir vystyti inžinerinę infrastruktūrą, nurodyta priemonė:

Nr. Priemonė Priemonės įgyvendinimo rodiklis Įgyvendinimo terminas Atsakinga institucija
2.1.3.4. Plėsti vandentiekio ir nuotekų tinklus sodininkų bendrijų teritorijose Įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai „Dobilo“, „Inkaro“, „Ramunės“, „Baltijos“, „Renetos“, „Švyturio“ sodų teritorijose, teritorijų skaičius ir sąrašas 2013–2020 KMSA (Klaipėdos m. savivaldybės administracija), AB „Klaipėdos vanduo“

Ši strateginio plano dalis jau yra pradėta įgyvendinti – AB „Klaipėdos vanduo“ jau vykdo viešąjį pirkimą vandentiekio statybos darbams sodininkų bendrijose, apie kurį galite paskaityti atskirame taurosodai.lt įraše. Matyt SB „Tauras“ čia buvo „pamirštas“ vien dėl to, kad vandentiekio projektą vykdo savarankiškai. Visgi strateginiame plane yra ir gerų naujienų ir sodininkų bendrijai „Tauras“. Prie to paties 2.1.3. uždavinio 28 psl. numatyta priemonė:

Nr. Priemonė Priemonės įgyvendinimo rodiklis Įgyvendinimo terminas Atsakinga institucija
2.1.3.4. Įsigyti magistralinių, kvartalinių vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, kurie būtini viešajam
vandens tiekimui bei nuotekų šalinimui
Įsigyta tinklų, km 2013–2020 KMSA (Klaipėdos m. savivaldybės administracija), AB „Klaipėdos vanduo“

Apibendrinimas. Klaipėdos m. strategijoje numatyta įrengti vandentiekį kai kuriose sodininkų bendrijose. Kitos bendrijos gali pasinaudoti strateginiame plane numatyta galimybe parduoti savo įsirengtus tinklus. Tiek vienu, tiek kitu atveju atsakingos institucijos yra Klaipėdos m. savivaldybės administracija ir AB „Klaipėdos vanduo“, todėl būtina (pakartotinai) kreiptis į jas prašant vykdyti numatytą strategiją ir išpirkti SB „Tauras“ teritorijoje įrengtus vandentiekio tinklus.

1 komentaras apie “Vandentiekis Klaipėdos strateginiame plane”

Parašykite komentarą