Vandentiekio įrengimas kitose sodininkų bendrijose

3 komentarai

SB „Tauras“ valdyba vis prašo parodyti, kokioje bendrijoje vandentiekis buvo įvestas ne sodininkų lėšomis. Šiuo klausimu vertingos informacijos suteikė vieno iš sodininkų laiškas, kurio informaciją bandysiu čia perteikti.

Šiuo metu AB „Klaipėdos vanduo“ vykdo viešąjį pirkimą „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE IR RAJONE (PRIEKULĖJE, MICKUOSE, DITUVOJE, KUODŽIUOSE, AGLUONĖNUOSE, STRAGNUOSE II, DAUPARUOSE, GOBERGIŠKĖJE, JONUŠUOSE)“. Viešųjų pirkimų interneto svetainėje pateikta išsami informacija apie vykdomą pirkimą.

Planuojamas pirkimo biudžetas 18 mln. Lt. Perkamus darbus sudaro 2 dalys, iš kurių SB „Tauras“ nariams turėtų būti įdomi pirmoji:
1 dalis. Apie 17,9 km vandentiekio tinklų ir apie 4 km nuotekų tinklų; planuojama pirkimo dalies vertė 8.748.000 Lt. Numatyti darbai:
1.1. „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba sodų bendrijose „Dobilas“, „Inkaras“, „Ramunė“ Klaipėdos mieste“;
1.2. „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba sodų bendrijoje „Renetas“ Klaipėdos mieste“;
1.3. „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba teritorijoje nuo Liepų g. 91 iki Liepų g. 93, 93a, 95, 97 Klaipėdos mieste“;
1.4. „Magistralinės vandentiekio linijos Klaipėda-Priekulė su atšakomis į Mickų, Dituvos, Kuodžių gyvenvietes Klaipėdos rajone statyba“.

Minėtame laiške taip pat sakoma, kad ši informacija turėtų būti naudinga ir SB „Tauras“ valdybos nariams, pergyvenantiems, kad „Klaipėdos vanduo“ neturi lėšų išpirkti SB „Tauras“ tinklų. Taip pat svarstoma, ar nereikėtų pakartotinai kreiptis į Klaipėdos m. savivaldybę, reikalaujant išpirkti tinklus ir grasinant teismu, kadangi nepaisoma lygių teisių miesto gyventojams – pažeidžiami sodininkų interesai.

Laiške taip pat minimi Klaipėdos strateginiame plane numatyti uždaviniai, susiję su vandentiekio plėtra Klaipėdoje, apie kuriuos skaitykite atskirame įraše šiame puslapyje.

Panašūs įrašai

  • Vandentiekis Klaipėdos strateginiame plane (1)
    2013-04-26 buvo patvirtintas Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2013-2020 metams. Jame dėmesys skirtas ir vandentiekio plėtrai. Strateginio plano (visas tekstas.pdf) 27 […]
  • 2015-06-27 SB „Tauras“ narių susirinkimo rezultatai (3)
    Susirinkimo metu bendrijos nariai buvo informuoti, kad beveik prieš pusę metų, 2015 m. sausio mėn., vandentiekio ir nuotekų tinklai (2,3 mln Lt vertės) parduoti už 28 € AB "Klaipėdos […]

3 komentarai apie “Vandentiekio įrengimas kitose sodininkų bendrijose”

  1. Matyti ,kad pirmininkas buhalterė gal būti ir dar kažkas gauna gerą atlyginimą už suklastotus dokumentus-protokolus tai pagrindas jų ATLYGINIMAMS už SB „Tauras“ ir kovoja už bendrijas….

    Atsakyti

Parašykite komentarą