2013-06-08 SB “Tauras” narių susirinkimas (neįvykęs)

Kadangi ne visiems pavyko sudalyvauti 2013-06-08 susirinkime (jeigu galima taip pavadinti tai, kas vyko), trumpai papasakosiu. Neturintys laiko skaityti, arba tie, kurie buvote susirinkime – galite pereiti prie pastraipos “Pastabos”.

Prieš susirinkimą

Besirenkant žmonėms dalinome lankstinukus su informacija apie tai, kokia situacija yra susidariusi bendrijoje: vykstantys teismai, nepasitikėjimas pirmininke, realybės neatitinkanti rinkliava už kelių tvarkymą, pirmininkės noras daugiau nei dvigubai pasididinti atlyginimą, taip keliskart pralenkiant kitus žinomus panašių bendrijų pirmininkų atlyginimus ir t. t.

Dalyvių registracija

Dalyvių parašai buvo renkami ant lapų, kuriuose nė viename, išskyrus pirmą, nebuvo nurodyta, už ką pasirašoma. Vėliau, aktyviai reikalaujant, ranka buvo prirašyta, kad tai susirinkimo dalyvių sąrašas. Jeigu susirinkime dalyvavo bendrijos nario atstovas, buvo reikalaujama notaro patvirtinto įgaliojimo, kuriame nebūtų parašyta, kad jis skirtas atstovauti teisme, ar kažkur kitur konkrečiai, t.y. iš esmės buvo reikalaujama notaro įgaliojimo atstovauti konkrečiai bendrijoje. Neturintiems tokio įgaliojimo buvo neleidžiama registruotis.

Susirinkimas

Po registracijos pirmininkė konstatavo, kad susirinko 105 bendrijos nariai. Remdamasi neaiškia informacija (neva) iš Registrų centro, pirmininkė teigė, kad bendrijoje yra 405 nariai. Tai reiškia, kad nesusirinko kvorumas. Buvo paskirtas pakartotinio susirinkimo laikas – birželio 29 d. 10 val. Tiksli vieta paaiškės vėliau, nes panašu, kad Tauralaukio mokyklos salė yra per maža. Tuo susirinkimas ir baigėsi – jokių svarstymų, jokių klausimų.

Neoficialus susirinkimas

Išeinant iš salės prašiau visų neišsiskirstyti ir ekspromtu suorganizavome diskusiją mokyklos kieme. Aptarinėjant klausimus, kurie turėjo būti svarstyti susirinkime, aiškiai jautėsi nepasitikėjimas pirmininke ir visa valdyba. Nuspręsta pakartotinai susirinkti ir raštu išreikšti savo poziciją.

Pastabos

– Dėl įgaliojimų balsuoti. Sodininkų bendrijų įstatymas numato, kad norint įgalioti kitą asmenį balsuoti, užtenka balsavimo teisės perleidimo sutarties. Tokią sutartį prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos reikia pateikti sodininkų bendrijos valdymo organui. Balsavimo teisės perleidimo sutarties notaras netvirtina, išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.
– Dėl bendrijos narių skaičiaus. Pagal įstatymą, bendrijos nariu gali būti tik vienas iš sklypo bendrasavininkų. Taigi, geriausiu atveju narių gali būti tiek pat, kiek sklypų, t. y. 361. Iš pirmininkės žinau, kad 14 sklypų savininkų nėra bendrijos nariai, taigi lieka 347 – maždaug tiek ir turėtų būti bendrijos narių. Pirmininkės teiginiai apie bendrijoje esančius 400 narių rodo arba jos neišprusimą, arba visišką nesiskaitymą ir nepagarbą bendrijos nariams.

 

Parašykite komentarą